Liikkuva koulu -palkinto Pesä Yseille

26.1.2018


Koulujen ja seurojen yhteistyössä tehdään aktiivisempia koulupäiviä

Suomen Olympiakomitea, Liikkuva koulu -ohjelma ja Liikunnan aluejärjestöt haluavat edistää koulujen, seurojen ja järjestöjen yhteistyötä aktiivisemmissa koulupäivissä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi innostuisi liikkumisesta ja saisi mahdollisuuden liikunnan harrastukseen osana koulupäivää – aamulla, keskellä koulupäivää tai heti koulupäivän jälkeen. Alueellisissa Urheilugaaloissa ympäri Suomen palkitaan tammi-helmikuussa kouluja, seuroja ja kuntia esimerkillisestä toiminnasta koulupäivän aikaisen liikkumisen sekä koulujen ja seurojen yhteistyön edistämisessä.

Liikkuva koulu -ohjelman seurannan mukaan jo joka toisessa koulussa on urheilu- tai liikuntaseuran järjestämää kerhotoimintaa. Lisäksi yli puolet kouluista haluaisi järjestää lisää kerhotoimintaa yhteistyössä urheilu- ja liikuntaseurojen kanssa. Monessa kunnassa liikuntatoimen ja seurojen yhteistyöllä on pitkät perinteet, mikä luo hyvää pohjaa myös koulujen kanssa tehtävälle yhteistyölle.

”Yhteistyö urheiluseurojen, järjestöjen, koulujen ja kunnan hallintokuntien välillä on lisääntynyt Liikkuva koulu -ohjelman aikana. Edellytyksiä ja potentiaalia yhteistyön lisäämiselle on olemassa vieläkin enemmän, mutta yhteistyökulttuurin luominen etenee askel kerrallaan”, toteaa Liikkuva koulu -ohjelman ohjelmajohtaja Antti Blom.

Alueellisissa Urheilugaaloissa jaetaan tunnustuksia koulujen ja seurojen yhteistyöstä

Palkittavat ovat kouluja, seuroja ja kuntia, joissa oppilaille tarjotaan sisällöllisesti monipuolista matalan kynnyksen liikuntaa. Palkitsemisen perusteina ovat olleet lisäksi monialainen yhteistyö sekä pitkäjänteinen ja hyvin koordinoitu toiminta.

”Koulujen ja seurojen yhteistyö vaatii kunnan tasolta koordinaatiota ja yhteistä suunnittelua. Palkittavissa tahoissa on onnistuneita esimerkkejä, joissa on saatu lajirajat ylittävässä yhteistyössä oppilaille uusia harrastusmahdollisuuksia. Koulujen ja urheiluseurojen yhteistyö on saanut kentällä hyvän startin”, hehkuttaa Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

 

Koulujen ja seurojen yhteistoiminta on palkitsemisten perusteella moninaista. Yhteistyössä järjestetään, lajikokeiluja, teemaviikkoja, liikuntapäiviä ja -tapahtumia sekä liikuntakerhoja aamuisin, välitunneilla ja koulupäivän jälkeen. Myös oppilaiden rooli toiminnassa on ollut aktiivinen. Seuroissa harrastavat nuoret ovat ohjanneet liikuntaa nuoremmille ja oppilaita on ollut kesätöissä urheiluseuroissa. Ennen kaikkea palkitsemisissa korostuu yhdessä tekeminen.

Lisätietoja:

yhteyspäällikkö Kirsi Naukkarinen Liikkuva koulu -ohjelma kirsi.naukkarinen@oph.fi, p. 040 348 7316

erityisasiantuntija Jukka Karvinen Suomen Olympiakomitea jukka.karvinen@olympiakomitea.fi, p. 0400 617532

 

Etelä-Karjalan Urheilugaala, perjantai 26.1.2018, Imatran Kylpylä

Palkittava: Pesä Ysit ry

Palkitsemisperusteet: Lappeenrantalainen pesäpalloseura Pesä Ysit on tehnyt pitkäjänteistä, laajenevaa ja laadukasta lasten liikuntakasvatustyötä yhteistyössä Lappeenrannan koulujen ja lähikuntien koulujen kanssa. Pesä Ysien järjestämään toimintaan on päässyt vuoden 2017 aikana osallistumaan alakouluissa jopa 2000 oppilasta. Kouluvierailujen lisäksi seura ohjaa viikoittaisia liikuntakerhoja alakouluissa sekä pesisakatemian aamuharjoituksia yläkoulun oppilaille ja 2. asteen opiskelijoille.

Lisätietoja: Pesä Ysit, Ville Lantta p. 040 529 3011, ville.lantta@elisanet.fi / Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu, Lasse Heiskanen lasse.heiskanen@eklu.fi