Kyselyn tulokset

Seurojen digitaidot -kyselyyn vastasi 112 seuratoiminnassa mukana olevaa toimijaa. Kyselyssä nousi esiin seurojen halu kehittää mm. jäsenhankintaa, markkinointiviestintää ja seuran omaa brändiä. 

Kyselyn toteutus

 • webropol kysely ajalla 17.3.-5.4.2022
 • vastaajia 112
 • 52 eri seuran edustajaa
 • valmentajille suunnattuihin kysymyksiin 45 vastausta
 • hallinto, toimihenkilö ja hallituksen jäsenien kysymyksiin 80 vastausta
 • 73 vastaajaa ilmoitti kiinnostuksen hankkeen työpajoihin osallistumiseen.

Miten seurassasi hyödynnetään digitaalisuutta tällä hetkellä?

 • Sosiaalinen media ja pikaviestipalvelut yleisessä käytössä
 • Mahdollisia kehityskohteita hankkeen toimenpiteillä edistettäviksi
  • Etävalmennus
  • Jäsenkyselyt (palvelumuotoilu, markkinointi ja asiakasymmärryksen lisääminen)
  • Sähköinen talouspalvelu
  • Suuria eroja seurojen välillä

Hankkeen aikana tuotetaan video-ohjattuja harjoituksia joita urheilija voi toteuttaa itsenäisesti. Kuinka kiinnostavana näet seuraavat sisällöt omille valmennattavillesi?

 • Kaikille teemoille löytyi kiinnostusta
 • Suosituimpia sisältöjä olivat
  • Liikkuvuusharjoittelu
  • Lämmittelyharjoitteet
  • Nopeusharjoittelu
  • Tukiharjoittelu (Vammojen ennaltaehkäisy) & palauttava harjoittelu

Hankkeen aikana tuotetaan uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvia itsenäisesti suoritettavia verkkokoulutuksia valmentajille. Kuinka kiinnostavana näet seuraavat koulutussisällöt

Suosituimmat sisällöt:

 1. Psyykkinen valmennus
 2. Kuormitus ja palautuminen
 3. Ominaisuusharjoittelu
 4. Urheiluvammojen ehkäisy

Kuinka tarpeellisena näet seuraavat kehittämiskohteet omassa seurassasi?

 1. Jäsenhankinta
 2. Jäsensuhteiden kehittäminen
 3. Markkinointiviestintä
 4. Brändin kirkastaminen
 5. Sisäinen viestintä.