Aikuisliikunta

Terveyttä edistävää liikuntaa Etelä-Karjalassa


Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n yhtenä painopistealueena on aikuisille suunnatut liikunnalliset terveysliikunta- ja hyvinvointipalvelut. Toiminnan tavoitteena on aktivoida maakuntamme aikuisväestöä omaksumaan liikunnallisen elämäntavan.


EKLU jakaa terveysliikuntatietoutta kouluttamalla ohjaajia, järjestämällä terveysliikunta-aiheisia tilaisuuksia ja myötävaikuttamalla liikuntaharrastamiseen mm. monipuolisten hankkeidensa avulla. Toimintaa tehdään laajasti yhteistyössä monialaisen koko maakunnan ja osittain myös maata kattavan yhteistyöverkoston välityksellä.

 

EKLU:n aikuisliikuntatoimintaa on:

kouluttaa mm. vertaisohjaajia

aktivoi omatoimiliikuntaan

viestii hyvinvoinnista monipuolisesti

kampanjoi liikuntapalveluita aikuisväestölle

järjestää hyvinvointitapahtumia esimerkiksi yrityksille

tuottaa luentopalveluita erilaisille kohderyhmille

vaikuttaa hankkeiden avulla maakunnan asukkaiden hyvinvointiin

toimii vahvana maakunnallisena terveysliikunnan edunvalvojana

Aikuisliikunnan koulutukset löytyvät täältä.

KKI "Usein ulkona", Studio Juha Sorri