Aikuisliikunta

EKLU:n henkilökunta unelmien liikuntapäivänä lähdössä tutustumaan maastopyöräilyreitteihin

Terveyttä edistävää liikuntaa Etelä-Karjalassa


Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n yhtenä painopistealueena on aikuisille suunnatut liikunnalliset terveysliikunta- ja hyvinvointipalvelut. Toiminnan tavoitteena on aktivoida maakuntamme aikuisväestöä omaksumaan liikunnallisen elämäntavan.


EKLU jakaa terveysliikuntatietoutta kouluttamalla ohjaajia, järjestämällä terveysliikunta-aiheisia tilaisuuksia ja myötävaikuttamalla liikuntaharrastamiseen mm. monipuolisten hankkeidensa avulla. Toimintaa tehdään laajasti yhteistyössä monialaisen koko maakunnan ja osittain myös maata kattavan yhteistyöverkoston välityksellä.


EKLU:n aikuisliikuntatoimintaa on:

  • kouluttaa mm. vertaisohjaajia
  • aktivoi omatoimiliikuntaan
  • viestii hyvinvoinnista monipuolisesti
  • kampanjoi liikuntapalveluita aikuisväestölle
  • järjestää hyvinvointitapahtumia esimerkiksi yrityksille
  • tuottaa luentopalveluita erilaisille kohderyhmille
  • vaikuttaa hankkeiden avulla maakunnan asukkaiden hyvinvointiin
  • toimii vahvana maakunnallisena terveysliikunnan edunvalvojana.