Aikuisliikunta

Terveyttä edistävää liikuntaa Etelä-Karjalassa


Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n yhtenä painopistealueena on aikuisille suunnatut liikunnalliset terveysliikunta- ja hyvinvointipalvelut. Toiminnan tavoitteena on aktivoida maakuntamme aikuisväestöä omaksumaan liikunnallisen elämäntavan.


EKLU jakaa terveysliikuntatietoutta kouluttamalla ohjaajia, järjestämällä terveysliikunta-aiheisia tilaisuuksia ja myötävaikuttamalla liikuntaharrastamiseen mm. monipuolisten hankkeidensa avulla. Toimintaa tehdään laajasti yhteistyössä monialaisen koko maakunnan ja osittain myös maata kattavan yhteistyöverkoston välityksellä.

 

EKLU:n aikuisliikuntatoimintaa on:

  • kouluttaa mm. vertaisohjaajia

  • aktivoi omatoimiliikuntaan

  • viestii hyvinvoinnista monipuolisesti

  • kampanjoi liikuntapalveluita aikuisväestölle

  • järjestää hyvinvointitapahtumia esimerkiksi yrityksille

  • tuottaa luentopalveluita erilaisille kohderyhmille

  • vaikuttaa hankkeiden avulla maakunnan asukkaiden hyvinvointiin

  • toimii vahvana maakunnallisena terveysliikunnan edunvalvojana

Aikuisliikunnan koulutukset löytyvät täältä.

 

EKLUN aikuisliikunnan periaatteet mukailee KKI- ohjelman arvomaailmaa.

KKI "Usein ulkona", Studio Juha Sorri