LAPPEENRANTA

Perusaste

Liikunta- ja urheilupainotteista opetussuunnitelmaa tarjotaan Kimpisen, Kesämäen, Lauritsalan ja Sammonlahden kouluissa. Koulut mahdollistavat  6-12 tuntia liikuntaa ja urheilua kouluviikon yhteydessä sekä tekevät yhteistyötä urheiluseurojen ja Etelä-Karjalan Urheiluakatemian kanssa. ​

Liikunta- ja urheilupainotus rakentuu kouluviikkoon liikuntatunneista, valinnaisaineista, kerhotunneista ja urheiluseurayhteistyöstä. Kouluilla on tarjota sisältöä innokkaille liikkujille sekä tavoitteellisemmin harrastaville. Liikunta- ja urheilupainotuksien sisällöistä ja  toteutumisesta eri kouluissa voit lukea tarkemmin koulukohtaisista esittelyistä. ​

Painotusluokille haetaan kaupungin ohjeiden mukaisesti Wilman kautta ja seurayhteistyötoimintaan/fysiikka-aamuun haetaan EKLU:n nettisivujen kautta. Aamuvalmennuksen osalta urheiluseura tekee omat päätöksensä siitä pystyykö tarjoamaan lajiharjoituksia seurayhteistyöaamussa. Oppilaat, jotka eivät osallistu seurojen lajiharjoituksiin osallistuvat fysiikka-aamuihin, jossa harjoitellaan liikunnallisia taitoja monipuolisesti. ​


Lappeenrannan yläkoulujen painotusluokat


Lappeerannan yläkoulujen painotusluokille haetan 6lk. 

Haku tapahtuu 7. luokalle ilmoittautumisen yhteydessä https://lappeenranta.inschool.fi

URHEILUYLÄKOULUT:

KIMPINEN, KESÄMÄKI

Liikuntaa ja urheilua koulupäivään liitettynä väh.10h/vko

LIIKUNTAPAINOTTEISET YLÄKOULUT:

SAMMONLAHTI, LAURITSALA

Liikuntaa ja urheilua koulupäivään liitettynä väh. 6h/vko


Toinen aste

Kimpisen lukio

Lappeenrannan Lyseon lukio

Itä-Suomen koulun lukio

IB-lukio⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Saimaan ammattiopisto


Etelä-Karjalan Urheiluakatemiassa urheilijat opiskelevat paikallisissa oppilaitoksissa ja valmentautuvat urheiluakatemiassa. Kaikissa Lappeenrannan toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua  urheiluakatemiatoimintaa, jolloin urheilijat voivat valmentautua tavoitteellisesti opiskelun ohella ja urheilu on osa opintosuorituksia. Aamuharjoituksia on kolmena aamuna viikossa. Tutustu tarkemmin opintotarjontaa oppilaitosten omilta sivuilta.

Saimaan ammattiopistossa sporttimerkonomilinja on erityisesti urheilijoille suunnattu. Sporttimerkonomikoulutuksessa on mahdollisuus sovittaa yhteen opiskelu ja täysipainoinen harjoitteleminen ja kilpaileminen omassa lajissa.

Sporttimerkonomi

Viikkorytmi toinen aste:

Tiistaiaamu

Keskiviikkoaamu

Perjantaiaamu

Joutsenon opisto

Joutsenon Opisto on Lappeenrannassa sijaitseva monien mahdollisuuksien kansanopisto. Voit edistää tavoitteitasi jatko-opinnoista, suorittaa avoimen korkeakoulun opintoja tai viettää antoisan välivuoden tulevaisuuden suuntaasi tutkaillen.

Joutsenon opiston tarjontaa kuuluu Opiskele ja urheile- linja. Linjalle voivat hakeutua aktiivitreenaajat yksilö- ja joukkuelajeista yli lajirajojen.

Yhteyshenkilö ja lisätiedot: Juuli Peltola-Kiviniemi, juuli.peltola-kiviniemi@joutsenonopisto.fi, 045 844 2990


Korkea-aste

LAB ammattikorkeakoulu

Korkeakouluopintoja suunnittelevan urheilijan kannattaa tutustua huolellisesti itseään kiinnostaviin aloihin sekä koulutusvaihtoehtoihin. Kannattaa myös huomioida, että eri aloilla urheilun ja opiskelun yhdistämisen mahdollisuudet esimerkiksi läsnäolovaatimusten ja opiskelumenetelmien vuoksi voivat vaihdella. Järkevää on myös pohtia, mihin urheilu-uran vaiheeseen opinnot ajoittaa. Esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun puolella opiskelu on mahdollista hyvin rauhallisellakin tahdilla. 

Voit ottaa jo hakuvaiheessa yhteyttä LABin urheilijoiden yhteyshenkilöön, jonka kanssa voit keskustella eri vaihtoehdoista ja saada lisätietoja.

Tatu Saarinen, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu, 044 708 1832, tatu.saarinen@lab.fi


Verkko-opinnot

Urheilijoille, jotka viettävät paljon aikaa kilpailu-, leiri- tai pelimatkoilla voi erityisesti suositella verkkopainotteisia sekä kokonaan verkossa suoritettavia koulutusvaihtoehtoja. Verkko-opinnot ovat kehittyneet viime vuosina nopeasti ja tarjonta on lisääntynyt lähes kaikilla koulutusaloilla. Verkossa suoritettavista opinnoistalöydät lisätietoja painamalla tästä.


Opintojen aloitus

Opintojen alussa urheilevan opiskelijan kannattaa ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä sekä LAB-ammattikorkeakoulun urheilijoiden yhteyshenkilöön sekä urheiluakatemian koordinaattoriin.  Urheiluakatemiajäsenyyden kautta korkeakoulu tarjoaa tukea urheilijalle.


Tuki opintojen aikana

Urheiluakatemiaan kuuluvat urheilijat merkitään opiskelijajärjestelmään urheilijastatuksella. Opintojen aikana opiskelevaa urheilijaa tuetaan tuomalla esiin vaihtoehtoisia suoritustapoja, verkko- ja kesäopintomahdollisuuksia sekä etsimällä ratkaisuja joustavaan työharjoittelujen suorittamiseen. Opiskelujen ja urheilun yhdistämisessä, omassa ammatillisessa kehittymisessä sekä urheilu-uran jälkeisessä urasuunnittelussa ovat apuna 5–15 opintopisteen laajuiset Sportfolio-opinnot, joita voivat suorittaa vain urheilijastatuksen saaneet urheilijat.

Urheilijastatuksen urheilijoille on tarjolla myös LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteiset MOVEO hyvinvointi- ja liikuntapalvelut. Tätä kautta urheilijalla on mahdollisuus mm. monipuoliseen kuntosaliharjoitteluun kampuksella.


Avoin AMK

Avoin AMK on mahdollisuus suorittaa opintoja ammattikorkeakoulussa erittäin joustavaan tahtiin ja siellä opiskelu voi tämän vuoksi sopia hyvin esimerkiksi ammattiurheilijoille, joilla ei ole mahdollisuutta ajankäytöllisistä syistä tutkinto-opiskeluun. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa esimerkiksi vain muutamia opintojaksoja vuodessa, jotka kuitenkin pitkän urheilu-uran päätyttyä muodostavat jo merkittävän opintokokonaisuuden. Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda tutkintoon, mutta mikäli hakeudut myöhemmin opiskelemaan saman alan tutkintoon johtavaan koulutukseen, voidaan aiemmat avoimen opinnot lukea hyväksesi. Avoin AMK -opetus on maksullista. Katso lisätietoja täältä.


Akatemiaurheilijoiden Sportfolio-opinnot LAB:ssa

Korkea-asteella opiskelevat akatemiaurheilijat voivat suorittaa vapaasti valittavia opintopisteitä omaan urheilu-uraansa liittyvillä tehtävillä. Näiden ns Sportfolio-opintojen suorittamisesta tulee sopia erikseen akatemian edustajan kanssa. LAB ammattikorkeakoulun Lappeenrannan yksikön opiskelijoilla on mahdollisuus näihin Sportfolio-opintoihin, jotka ovat vapaasti valittavia, valmentautumiseen ja urheilijana kasvamiseen liittyviä opintoja. Opintojen laajuus on enimmillään 15 op. Akatemiaurheilijan tulee hyväksyttää kyseiset opinnot osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. 

Lisätiedot Sportfolio-opinnoista  alla olevasta materiaalista.

Moveopalvelut

Kaikille opiskelijaurheilijoille (LUT ja LAB) tarjotaan ilmaiseksi liikuntapalvelu MOVEOn tilojen ja palveluiden käyttö. Tämä sisältää kuntosalille pääsyn, ryhmäliikuntojen käytön sekä liikuntasalien varausmahdollisuuden varauskalenterista https://avoinna24.fi/moveo/reservation.

Kuntosalin pääsyoikeudet päivitetään  urheiluakatemianimilistan perusteella avaintägeihin, jotka opiskelijat saavat opintojen yhteydessä. Ryhmäliikuntatunneille pääsyyn oikeuttavan jäsentarran voi noutaa Aalef-kampuskaupasta tai KOE opiskelijakunnan toimistolta.


Motiivin hyvinvointipalvelut

Motiivi hyvinvointipalveluiden tarjonnasta opiskelijaurheilijat voivat käyttää palveluita listahinnoin

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

LUT:n urheilijaopiskelijat voivat hakeutua urheiluakatemian jäseniksi.