Liikkuva varhaiskasvatus

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Liikkumisen tarve on lapsen perustarve, ja liikkuminen on yleensä lapsista hauskaa ja luonnollista. Oppiminen on helpompaa, jos sitä tukee näön ja kuulon lisäksi myös kinesteettinen kanava. Päivittäinen ja monipuolinen liikunta on välttämätöntä lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja terveydelle. Liikunnan avulla voidaan vaikuttaa lapsen minäkuvaan ja itsetunnon vahvistumiseen, sosiaalisuuden kehittymiseen sekä ajattelutoimintojen tukemiseen. Pyrkimyksenä on kokonaispersoonallisuuden kehittäminen.

Liikunta antaa lapselle monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä, joiden avulla voidaan ohjata lapsen sosiaalisen ja tunnealueen kehitystä. Fyysisesti ja motorisesti kehittyneen lapsen on sosiaalisesti helppoa sopeutua yhteisöön ja erilaisia vuorovaikutusmalleja ympäristön kanssa muodostuu helposti. Liikunta on kielen oppimisen väline.

Liikkuva varhaiskasvatus

EKLU haluaa antaa vinkkejä ja ideoita varhaiskasvatuksen päivittäiseen liikuntaan, jotta jokainen lapsi voisi pienestä pitäen olla mukana liikunnan parissa. Yhteistyön sisältö 

  • kuntien ja yksiköiden tukeminen liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamisessa
  • varhaiskasvatushenkilöstön kouluttaminen
  • varhaiskasvatuksen liikuntavastaavaverkoston sekä kuntakoordinaattorien verkoston koordinointi
  • liikuntatapahtumien ja vanhempainiltojen järjestäminen

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista pienin askelin.

Ohjelmaan ilmoittaudutaan mukaan kunta- ja yksikkötasolla:

  • varhaiskasvatusyksikkö, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus
  • kunta (varhaiskasvatuksen johto/hallinto).

Yksiköiden ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja. Kuntatasolla päätöksen tekee varhaiskasvatuksen johto.

Ohjelmaan liittyminen on maksutonta www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi.

Kaikki ohjelman materiaalit ovat saatavilla veloituksetta sähköisesti ohjelman verkkosivuilla ja ohjelma-alustalla, jonne yksiköt saavat tunnukset ilmoittautuessaan mukaan ohjelmaan. Ohjelman materiaalit ovat myös tilattavissa painettuina omakustannehintaan sähköisellä tilauslomakkeella