Liikkuva varhaiskasvatus

 Liikkumisen tarve on lapsen perustarve, ja liikkuminen on yleensä lapsista hauskaa ja luonnollista. Oppiminen on helpompaa, jos sitä tukee näön ja kuulon lisäksi myös kinesteettinen kanava. Päivittäinen ja monipuolinen liikunta on välttämätöntä lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja terveydelle. Liikunnan avulla voidaan vaikuttaa lapsen minäkuvaan ja itsetunnon vahvistumiseen, sosiaalisuuden kehittymiseen sekä ajattelutoimintojen tukemiseen. Pyrkimyksenä on kokonaispersoonallisuuden kehittäminen.

Liikunta antaa lapselle monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä, joiden avulla voidaan ohjata lapsen sosiaalisen ja tunnealueen kehitystä. Fyysisesti ja motorisesti kehittyneen lapsen on sosiaalisesti helppoa sopeutua yhteisöön ja erilaisia vuorovaikutusmalleja ympäristön kanssa muodostuu helposti. Liikunta on kielen oppimisen väline.


Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa

EKLU haluaa antaa vinkkejä ja ideoita varhaiskasvatuksen päivittäiseen liikuntaan, jotta jokainen lapsi voisi pienestä pitäen olla mukana liikunnan parissa. Yhteistyön sisältö muodostuu kuntien ja yksiköiden tukemisesta liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamisessa, varhaiskasvatushenkilöstön koulutuksesta, liikuntatapahtumista ja lasten vanhemmille suunnatusta valistustyöstä. Tehtävän yhteistyön yksi merkittävimmistä muodoista on varhaiskasvatuksen liikuntavastaavaverkosto ja sen toiminta.  

EKLU toteuttaa liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta yhdessä 14 muun liikunnan aluejärjestön kanssa. Hankkeen toteuttamiseen on saatu tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Koulutukset

Järjestämme koulutuksia pienten lasten liikuttajille. Tutustu koulutustarjontaan 

Liikuntavastaavaverkosto

Olemme rakentaneet liikuntavastaavaverkoston Etelä-Karjalan alueella. Viestimme verkostolle ajankohtaisista varhaiskasvatuksen liikunnan asioista ja järjestämme tilaisuuksia.