Ikiliikkuja on osa valtakunnallista Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikkuvat-ohjelmakokonaisuutta. Ikiliikkujan kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat, jotka eivät liiku riittävästi terveytensä kannalta.


Voimaa vanhuuteen -ohjelma

Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti.

Ikäinstituutti on mukana Eksoten koordinoimassa Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhdenvertainen verkostojohtamisen toimintamalli. Hyvinvointia ja terveyttä edistävällä toiminnalla, ennakoivilla ja iäkkäiden osallisuutta, verkostoitumista ja toimintakykyä tukevilla ratkaisuilla voidaan siirtää iäkkäiden palvelutarvetta.

Ikiliikkuja-viikko 2023

Viikoittainen liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille

EKLU on Ikiliikkuja -ohjelman alueellinen yhteistyökumppani Etelä-Karjalassa. Ota yhteyttä alueesi terveysliikunnan kehittäjään.

Karoliina Ahtiainen
Terveysliikunnan kehittäjä
karoliina.ahtiainen@eklu.fi
p. 050 301 9017