Elintapaneuvonta

Elintapaneuvonnan palvelupolku -hanke päättyi kesäkuussa 2022.

Hankkeen avulla toteutettua

Ruokolahden elintapaohjauksen malli
Neuvolan 3-vuotiskäynnin yhteydessä jaetaan haitarimallinen pallotteluesite ja leppispallo

Palvelupolkuhankkeella hyvinvointia maakunnan pohjoisosaan!

EKLU:ssa aloitettiin alkuvuodesta 2020 Leader -maaseutuohjelmalla rahoitettava elintapaneuvonnan palvelupolku -hanke. Hankkeen perimmäisenä ajatuksena on hyödyntää kuntien jo olemassa olevia hyvinvointipalveluntarjoajia rakentamaan tiiviimpää yhteistyötä ja muodostaen näin kuntiin hyvinvointia tukevia palveluketjuja. Palvelupolkuhankkeen taustalla on jo useamman vuoden peräkkäin toiminut liikuntaneuvonnan hanke, jota halutaan laajentaa työikäisistä aikuisista koskemaan koko väestöä. Lisäksi liikunnan ja ravitsemuspalveluiden kylkeen halutaan ottaa mukaan myös muita hyvinvointia tukevia asiantuntijapalveluita auttamaan ihmisten arjessa jaksamista.

Hankkeen keskiössä ovat erityisesti perheet, joiden hyvinvointia tukevia palveluita kehitetään neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja työpaikoilla. Julkiset palvelut muodostavatkin näin selkeän toimintarungon palvellen eri ikäistä väestöä mahdollisimman monipuolisella tavalla. Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat kunnat, EKLU ja EKSOTEn hyvinvointipalvelut.