Koti

Keinoja alle 8-vuotiaiden liikuntasuositusten toteutumiseenVauhti virkistää- vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä

Tekemällä asioita yhdessä: liikkumalla, leikkimällä ja retkeilemällä lasten kanssa. Ulkoilkaa lastenne kanssa, tukekaa heidän innostustaan asianmukaisilla vaatteilla ja varusteilla, kehukaa lapsia ilman kilpailullisuuden korostamista. 

Muistamalla, että sisälläkin voi olla fyysisesti aktiivinen. Tavallisia kotiaskareita tekemällä saa huomaamatta luonnollista liikuntaa. 

Huolehtimalla lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista: varmistakaa riittävä määrä leikkimistä ja muuta fyysistä aktiivisuutta (vähintään kolme tuntia päivässä), lepoa ja nukkumista lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan (yöunta keskimäärin 10–12 tuntia) sekä terveellistä ravintoa. 

Tarkkailemalla ja tarvittaessa rajoittamalla lasten fyysisesti passiivista toimintaa, kuten tv-ohjelmien katsomista. Tauottakaa pitkäkestoista paikallaanoloa. Käyttäkää erilaisia digilaitteita liikkumiseen innostavalla tavalla.Kohti liikkuvaa elämäntapaa – perhe tärkeä roolimalli

Liikkumalla, leikkimällä ja yhdessä touhuamalla. Tavalliset, fyysisesti aktiiviset leikit ovat juuri oikeanlaista liikuntaa. 

Luomalla perheelle yhteisiä, päivittäisiä liikunnallisia rutiineja. Tehkää säännöllisesti retkiä luontoon: seikkailkaa lähimetsässä, rakentakaa majaa, laskekaa mäkeä, luistelkaa tai etsikää yhdessä mukava eväspaikka. 

Kannustamalla lasta liikkumaan, kehumalla liikkuvaa lasta, tukemalla hänen liikuntaharrastuksiaan. Rohkaiskaa lasta leikkimään yhdessä muiden lasten kanssa.Kuuntele – anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa

Katsomalla lapsen kasvoja ja päättelemällä hänen ilmeistään, eleistään ja puheistaan, mistä hän pitää ja nauttii. Tehkää asioita yhdessä, kuunnelkaa ja ottakaa lapsen ehdotuksia huomioon. Antakaa lapsen olla mukana ja tuntea itsensä tarpeelliseksi. 

Antamalla lapsen suunnitella, päättää ja valita asioita ja erilaisia pieniä tehtäviä hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa sopivalla tavalla. 

Ottamalla lapsi mukaan kotitöihin ja antamalla hänen tuntea, että hänellä on tärkeä rooli perheen arkirutiineissa.Tekemällä taitoja- monipuolisuus kunniaan

Antamalla lasten kokeilla ja haastaa itseään sekä testata taitojaan kaikkina vuodenaikoina. Kävele, juokse, hyppää, heitä ja ota kiinni. Kiipeä, pyöräile, hiihdä ja luistele. Ui, pelaa, tanssi ja hassuttele – yhdessä lapsesi kanssa. 

Muistamalla, että lapsi oppii kokeilemalla: pienet kolhut, naarmut ja mustelmat eivät ole vaarallisia. Ne auttavat omien taitojen tunnistamisessa ja pienten vastoinkäymisten sietämisessä. 

Jos huomaatte lapsellanne vaikeuksia uusien motoristen taitojen oppimisessa, ottakaa asia puheeksi neuvolassa ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa – ulkona unelmat todeksi

Antamalla lapsen keksiä omat tapansa käyttää tilaa liikkumiseen. Sallikaa hänen haastaa omat taitonsa ja kokeilla omia rajojaan, myös sisällä. 

Ulkoilu kuuluu jokaisen lapsen jokaiseen päivään. Tutustuttakaa lapsi metsään, kallioihin, niittyihin, luonnonvesiin ja puistoihin. Retkeilkää kaupunkiluonnossa tai luontopoluilla ja seuratkaa vuodenaikojen vaihtelua. Välineet ja lelut – innosta kokeilemaan

Kunnollisten liikuntavälineiden ei tarvitse olla kalliita, eikä aina uusia. Kyselemällä tuttavilta, lainaamalla ystäviltä, ostamalla kirpparilta ja tekemällä vaihtokauppoja voi tehdä löytöjä. Selvittäkää, onko paikkakunnallanne mahdollisuutta kokeilla esimerkiksi hiihtoa tai luistelua lainavälineillä. 

Hyödyntämällä digitaalisia mahdollisuuksia fyysisen aktiivisuuden edistämisessä: kokeilkaa geokätköilyä, askelmittareita ja videointia. Ohjattu liikunta - onnistumisen elämyksiä

Antamalla lapsille mahdollisuuksia osallistua ohjattuun liikuntaan. 

Muistamalla: jokainen lapsi on yksilö ja hän kehittyy yksilöllistä vauhtia. 

Tukemalla myönteistä ilmapiiriä, kannustamalla omaa ja muiden lapsia. Antakaa ohjaajalle työrauha ja kunnioittakaa ryhmän yhteisesti sopimia toimintaperiaatteita. Liikunta varhaiskasvatuksessa- jokaisen lapsen oikeus

Olemalla kiinnostuneita lapsenne liikkumisesta päivähoitopäivän aikana; keskustelkaa lapsen ja kasvattajan kanssa. 

Pukemalla lapsellenne sellaiset vaatteet, joissa on miellyttävää liikkua, leikkiä ja retkeillä. Tukekaa varhaiskasvatushenkilöstön työtä varaamalla joustavat ja kevyet vaatteet sisäliikuntaan ja sään mukaiset vaatteet ulkoliikuntaan. Liikkumisen mahdollistavilla vaatteilla lapsi ymmärtää, että kyse on tärkeästä asiasta. Koko kylä liikuttaa- kaikki yhteistyössä

Isovanhemmat ja muu lapsen lähipiiri: 

Opettamalla lapsellenne liikuntaleikkejä, joita muistatte omasta lapsuudestanne. Miettikää ja muistelkaa, mitä kaikkea itse teitte lapsena. Nykylapsetkin tarvitsevat jännitystä ja seikkailuja! 

Tukemalla lasten vanhempia kasvatustyössä. Muistuttakaa ulkoilemisen tärkeydestä. Tehkää lasten kanssa yhdessä marja- ja hiihtoretkiä. Opettakaa lapsia liikkumaan luonnossa ja kunnioittamaan elinympäristöä. 

Hankkimalla lahjaksi liikunnallisia käyttöesineitä, kuten luistimet, kypärä, maila tai uimalasit. 

Tarjoamalla lapsen vanhemmille tarvittaessa apua harrastuksiin kulkemisessa, esimerkiksi tarjoutumalla kävelemään harjoituksiin yhdessä lapsen kanssa. 

Naapurit, kummit ja ystävät: 

Muistamalla, että leikkiminen kuuluu lapsuuteen. Pyytäkää päästä leikkiin mukaan. Ottakaa myös naapurin lapsi mukaan pyöräretkelle tai uimahalliin. Hyödyntäkää kimppakyytejä. 

Säilyttämällä asuinalueen piha-alue viihtyisänä ja monipuolisiin ulkoleikkeihin houkuttelevana. Lapselle pensaat ovat piilopaikkoja, katukiveykset trapetseja, vesilätäköt turvallisia valtameriä ja mattotelineet liaaneja. Niissä leikkimistä ei välttämättä tarvitse kieltää, sillä todellista vaaraa niissä on vain äärimmäisen harvoin. Varmistakaa, että lapsilla on mahdollisuus kehitellä leikkejä myös keskenään. 

Pitämällä pyörävarasto järjestyksessä ja siistinä. Huolehtikaa pihakeinuista ja muista yhteisistä telineistä ja välineistä. Sopikaa mahdollisista taloyhtiön yhteiskäytössä olevista leikkikaluista ja liikuntavälineistä. Lelut ja välineet tarvitsevat omat säilytystilansa. 

Antamalla lapsille omia, hänelle tärkeitä tehtäviä yhteisissä pihatalkoissa. 

Järjestämällä yhteistä toimintaa, esimerkiksi asukasyhdistysten liikuntavuoroja. Järjestäkää naapuruston liikuntatreffit. Luotte samalla yhteisöllisyyttä omalle asuinalueellenne. 


Lähde: varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset okm.pdf (yhdistysavain.fi)