Valmentajaklubi

Urheiluakatemia tekee työtä paitsi alueen urheilijoiden, myös valmentajien hyväksi. Urheiluakatemioiden tehtäväkenttään kuuluu alueellisen valmentajayhteisötoiminnan pyörittäminen yli lajirajojen. Osaaminen on huippu-urheilun tärkein kilpailutekijä urheilijan ja valmentajan polun käytännön toteutuksessa ja urheiluakatemiat haluavat olla omalta osaltaan edesauttamassa valmentajien oppimista ja parhaiden käytänteiden jakamista.

Etelä-Karjalan valmentajaklubi on perustettu 1991 ja se toimi maakunnassa aktiivisesti 2000-luvun alku vuosille asti. Imatralla valmentajaklubin toiminta lähti uudestaan käyntiin 2019 ja maakunnallisena 2021.


Klubin jäseniä ovat huippuvaiheen valmentajat, kilpa- ja huippu-urheilussa mukana olevat valmentajat, urheiluakatemiaympäristössä toimivat valmentajat sekä seurojen päätoimiset valmennuspäälliköt. Toimintaa ideoi vuosittain parin valmentajan vetäjätiimi yhdessä Etelä-Karjalan Liikunnan ja Urheilun kanssa. Ohjelmassa voi olla erilaisia teemailtoja, koulutusta asiantuntijoiden alustuksella, tutustumista eri lajien valmentautumiseen ja valmennuskokemusten vaihtoa. Vuotuinen ohjelma on monipuolinen ja palvelee aktiivista ja osallistuvaa klubin jäsentä. Tilaisuuksia järjestetään 3-5 kertaa vuodessa. Osa tilaisuuksista on avoimia myös klubin ulkopuolisille jäsenille. 

Ota yhteyttä urheiluakatemian koordinaattoriin Elina Sinisaloon, jos olet kiinnostunut toiminnasta, niin sinut lisätään klubin viestintään.

Yhteystiedot:

Elina.sinisalo@eklu.fi, 040 952 4843

  • 4/2019 Palautuminen ja lepo   urheilufysiologi Ari Nummela Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskesku
  • 6/2019 Voimaharjoittelu , Taisto Kuivanen ja Lauri Pulkkinen 
  • 11/2019 Nopeus- ja maksimivoima harjoittelu , Olli Koskinen 
  • 12/2019Kilpailuun valmistautuminen ja huippusuoritus , Markus Arvaja
  • 11/2020 Urheilutestaus: Ukonniemen testiasema ja testauskäytännöt verkostossa, Elina Sinisalo EKLU, Maso Lehtonen Imatran Ketterä
  • 12/2020 Valmennusprosessin kehittäminen huippu-urheilun näkökulmasta,  Marko Malvela 
  • 4/2021 Määrätietoinen harjoittelu, Lauri Hakala Olympiakomitea
  • 10/2021 Voittavat tavat, Matti Mononen, Jukka Mäkinen, Hanna Ropo
  • 3/2022 Menestyvä urheilukulttuuri –arjen johtaminen ja vaatimustaso, Vili Kaijansinkko, valmennuspäällikkö Suomen Purjehdus ja Veneily Ry
  • 5/2022 Miten valmennat kovalla vaatimustasolla? Valmennuksen laatutekijät, Pia Pekonen valmennusosaamisen asiantuntija Olympiakomitea