Koulutukset

Järjestämme maksuttomia ja maksullisia koulutuksia toisen asteen oppilaitosten henkilökunnalle ja opiskelijoille

Henkilökunta


Uutta buugia liikkuva opiskelu toimintaan (3 h)

Työpajan tavoitteena on tukea oppilaitosten pitkäjänteistä kehittämistyötä ja toiminnan jatkuvuutta sekä jäsentää liikkuvaa opiskeluarkea konkreettisin keinoin. 

  • Nykytilan arvion hyödyntäminen Liikkuvan oppilaitoksen kehittämisessä
  • Toiminnallinen oppiminen työkaluna
  • Tutkimusfaktat toiminnan perustana
  • Opiskelijoiden osallisuus Liikkuvassa oppilaitoksessa ja tietoisuus fyysisen aktiivisuuden vaikutuksesta opiskeluun
  • Vanhempien osallisuus ja tietoisuus
  • Oppilaitoksen oman hyvinvoinnin ja liikkumisen vuosikellon pohdinta ja sen laatiminen

Henkilökunnan lisäksi myös yksittäisiä opiskelijoita osallistuu työpajaan.

Hinta 150 € 


Tauoilla energiaa opiskeluun (2 h)

Tämän koulutuksen tavoitteena on miettiä, mitä hyötyä on tauottamisesta opiskelupäivän aikana, miten se vaikuttaa oppimiseen (opintomenestykseen), vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Keskeinen tavoite koulutuksessa on konkretiassa ja antaa runsaasti vinkkejä ja ideoita fyysisesti aktiivisemman opiskelupäivän tiimoilta. Koulutuksen voi toteuttaa sekä etä- että lähikoulutuksena.

Hinta 300 €


Opiskelijat


Liikuntatutor (3 h)

Opiskelijat ovat keskeisessä roolissa, kun suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisempaa opiskelupäivää. Yhteistyössä henkilökunnan kanssa on mahdollisuus rakentaa monipuolisesti toiminnallisia opiskelupäiviä. Liikuntatutor -koulutus antaa valmiuksia toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Liikuntatutor -koulutuksen tavoitteena on kouluttaa aktiivisia ja innostuneita opiskelijoita toimimaan oppilaitoksenne liikkumisen lisääjinä.

Hinta 450 €


Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä - toiminnallinen oppitunti 2. asteen opiskelijoille (75-90 min)

Tämän oppitunnin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana.

Hinta 250 €


Lisätiedot

Lasse Heiskanen

lasse.heiskanen@eklu.fi

puh. 0405001849