Harrastaminen

LISÄÄ LIIKETTÄ ILTAPÄIVIIN 

Vuoden 2017 valtakunnallisen koululaiskyselyn tuloksista käy ilmi, että kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista 50% toivoo lisää harrastetunteja koulupäivän yhteyteen, 58% toivoo harrastetunteja koulupäivän jälkeen ja 68% haluaisi käyttää koulun tiloja ja välineitä kavereiden kanssa harrastamiseen ilman ohjaajaa.

Liikunnan aluejärjestöt tukevat paikallisia harrastustoiminnan järjestäjiä. Toiminnan tavoitteena on, että paikallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyö tiivistyy ja sen kautta syntyy uusia toimintatapoja harrastustoiminnan ja liikunnallisen kerhotoiminnan edistämiseksi.

 

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät

  • kuntakohtaisia kerho- ja harrastustoiminnan kehittämistilaisuuksia
  • kerho-ohjaajakoulutuksia
  • kerho-ohjaajien virikekoulutuksia
  • ja tukevat koulujen harrastusviikon toteutumista