Vanhemmat

Kasvata urheilijaksi – vanhemmat nuoren tukena -materiaali on rakennettu Suomen Olympiakomitean toimesta urheilijanuorten vanhemmille. Vanhempien rooli nuoren urheilijan rinnalla on keskeinen ja Kasvata urheilijaksi -materiaali tarjoaakin vanhemmille tukea siihen, miten nuorta voisi parhaiten kannustaa ja rohkaista kohti urheilu-uraa ja samalla huolehtia, että perusasteen ja toisen asteen opinnot tulevat suoritettua. Materiaali on osa Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman sisältökokonaisuutta, johon kuuluvat Kasva urheilijaksi -sisällöt yläkouluikäisille sekä Kehity huippu-urheilijaksi -sisällöt toisen asteen urheilijoille. 

Matka urheilijaksi on pitkä ja vanhempien materiaali sisältää perusasioita, jotka ovat keskeisiä nuoren urheilijan tukemisessa myös yläkouluvaiheen jälkeen. Suomalaiseen urheiluun kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy arjessaan yhdistämään tasapainoisesti panostamaan tavoitteelliseen urheiluun sekä opiskelemaan tai tekemään töitä sen rinnalla joustavasti urheilun vaatimukset huomioiden. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi. Kaksoisura alkaa yläkouluvaiheessa, jolloin nuorelle syntyvät hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Jotta tavoite olisi mahdollinen, vaatii se hyvää yhteistyötä nuoren arjessa vaikuttavien aikuisten kesken. Suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilujärjestelmän tavoitteena on, että kaikki urheilijat suorittavat vähintään toisen asteen tutkinnon. 

Rohkaistaan yhdessä nuorta urheilijaa tavoittelemaan unelmaansa.

Antoisia lukuhetkiä!