Valmentaja ja -ohjaajakoulutus

Valmentajaohjaajakoulutus taso 1 

(VOK-1 alueet)

Valtakunnallinen ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) tarjoaa yksittäisille valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään. 

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta.

Osallistuja voi suuntautua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Valmentaja/ohjaaja voi oman kiinnostuksensa mukaan osallistua vain yksittäisiin teemakoulutuksiin tai suorittaa koko VOK-1-kokonaisuuden (7 koulutusta). Koulutukset voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Jokainen koulutus sisältää ennen opetusta suoritettavia ennakkotehtäviä sekä koulutuksen jälkeen toteutettavia käytännön valmennustyöhön liittyviä oppimistehtäviä. 

VOK-koulutuskokonaisuuden tarkempi sisältö ja hinnat.

Tervetuloa ohjaajaksi, verkkokoulutus

Tervetuloa ohjaajaksi -koulutus on tarkoitettu uusille, aloitteleville ohjaajille tai seurojen valmentajakerhojen käyttöön uusien ohjaajien perehdyttämiseksi tehtävään.

Koulutus sisältää seuraavat osiot: Perustietoa ohjauksesta, Ohjaamisen suunnittelu, Ohjaaminen, Oma kehittyminen sekä Tukimateriaalia ohjaajalle. 

Koulutus on maksuton. 

Siirry Tervetuloa ohjaajaksi -koulutukseen.

Vastuullinen valmentaja, verkkokoulutus

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin tavoitteena on edistää parempaa valmennusta ja turvallista toimintaympäristöä. 

Verkkokurssi lisää urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

Koulutus on maksuton.

Siirry Vastuullinen valmentaja -verkkokurssiin.

Nuori mieli urheilussa, verkkokoulutus

Mielen hyvinvointi vaikuttaa kehittymiseen ja suoriutumiseen urheilussa sekä harrastuksen mielekkääksi kokemiseen. 

MIELI ry:n suunnittelema verkkokurssi sopii kaikille valmentajille aloittelijoista kokeneempiin valmentajiin. Valmentajien lisäksi kurssia suositellaan henkilöille, jotka ovat lasten ja nuorten urheiluseurantoiminnassa mukana, kuten seuran johto ja huoltajat.

Verkkokurssi opastaa, miten voit harjoituksissa edistää ja tukea nuorten urheilijoiden mielen hyvinvointia. Sisältö on suunnattu ensisijaisesti 10–15-vuotiaiden valmentajille. Toimintatavat ovat sovellettavissa myös muiden ikäryhmien toimintaan.

Koulutus on maksuton.

Siirry Nuori mieli urheilussa -verkkokoulutukseen.