Mikä urheiluakatemia?

Urheiluakatemiat


Varmistamme, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö. Lahjakkaat nuoret voivat saavuttaa oman potentiaalinsa urheilussa. Kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja joukkueita on enemmän. Toimimme eettisesti kestävästi. Koulutus ja siviiliuraan valmistautuminen hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.


Urheiluakatemia on alueellinen verkosto, johon kuuluu esimerkiksi oppilaitoksia (yläkoulut, toinen ja korkea-aste), urheiluseuroja ja asiantuntijaorganisaatioita. Urheiluakatemia mahdollistaa sen, että urheilija pystyy yhdistämään valmentautumisen ja koulunkäynnin arjessaan. Urheiluakatemioissa urheilijan tukena toimii eri alojen asiantuntijoita, joita saattavat olla esimerkiksi fysioterapeutti, fysiikkavalmentaja, ravitsemusneuvoja, lääkäri ja psyykkinen valmentaja. Urheiluakatemiatoiminta käsittää urheilijan polun vaiheet yläkoulutoiminnasta huippu-urheiluun saakka.

Urheiluakatemiatoiminnalla tarjotaan urheilusta innostuneille tavoitteellisille nuorille mahdollisuuksia saavuttaa oma potentiaalinsa. Urheiluakatemiat tarjoavat alustan, jossa on turvallista kasvaa ja kehittyä ja tavoitella myöhemmin myös huippu-urheilumenestystä. Nuorten elämäntaitojen kehittämiseen kiinnitetään huomiota niin, että nuorista kasvaa tasapainoisia aikuisia ja he saavat valmiuksia myös jatko-opintoihin ja tulevaisuuden työelämään.


Etelä-Karjalan Urheiluakatemia

Etelä-Karjalan Urheiluakatemia on Suomen Olympiakomitean hyväksymä kasvattajaurheiluakatemia.  Etelä-Karjalan Urheiluakatemia on koko Etelä-Karjalan maakunnan alueella toimiva oppilaitosten, urheiluseurojen ja yhteistyötahojen verkosto. Toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö, kaupunkien liikunta- ja kasvatustoimet ja  Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Etelä-Karjalan Urheiluakatemian tarkoituksena on tehostaa perusopetuksen, toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä urheilijoiden opetuksessa ja valmennuksessa sekä niihin liittyvissä tukipalveluissa. Suunnitelmallisella yhteistyöllä vahvistetaan urheilijaopiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisiin valintoihin sekä joustaviin ja monipuolisiin koulutusohjelmiin sekä urheilijauralla etenemiseen. Urheiluakatemiaan on mahdollisuus hakeutua perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijana. Urheiluakatemiatoiminnan piirissä harjoittelee noin 600 nuorta urheilijaa viikoittain. 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset

Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelma johtaa, koordinoi ja kehittää koko maan kattavaa urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostoa.

Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset löytyvät täältä.