Testaus

Testauspalveluja yksilö- ja joukkuelajien urheilijoille. Vaihtoehtoina valmis testipatteristo tai testit voidaan  räätälöidä  lajin ja ryhmän mukaan mahdollisimman hyvin valmennusta ja kehittymisen seurantaa tukevaksi.


Laitteet maksutta käytössä akatemiaympäristössä.


Nopeus ja ketteryys testit

Testit suoritetaan pääsääntöisesti valokennojen avulla. Urheilijalta voidaan mitata lähtönopeutta ja maksiminopeutta. Nopeustestejä voidaan suorittaa juoksusuorilla sijaitsevilla kiinteillä valokennoilla tai liikuteltavilla fitlight- valokennoilla lajiympäristöissä. Fitlight valokennot soveltuvat kaikkien klassisten valokennotestien lisäksi moniin erilaisiin lajinomaisiin testeihin, joissa halutaan testata reaktiota ja havainnointia. Peruspakettiin kuuluu kahdeksan valokiekkoa, joilla saadaan rakennettua monipuolisia testiratoja. 


Esimerkkejä:
paikaltaan lähtien 20/30 m, väliaika 5:n tai 10:n metrin kohdalta

ketteryysrata ns. kahdeksikko

ja paljon muuta


Hyppytesti

Hyppytestissä tehdän kaksi erilaista hyppyä, staattinen hyppy ja esikevennetty hyppy. Staattisessa hypyssä lentoaika ja laskettu painopisteen nousukorkeus ovat konsentrista voimantuottokykyä. Esikevennetyssä hypyssä mitataan konsentrisen voimantuottokyvyn lisäksi hermolihasjärjestelmän kykyä hyödyntää konsentrista vaihetta edeltävää eksentrisen vaiheen esivenytystä. Elastisuus mitataan siten, että verrataan staattisen hypyn ja esikevennetyn hypyn suhdetta. Testissä mittausvälineenä käytetään Optojump-ohjelmistoa ja laitteistoa. Optojump-ohjelma mahdollistaa myös monia muita hyppytestejä.


Kasva Urheilijaksi -testit

Kasva urheilijaksi on nuorten urheilijoiden monipuolisuustesti. Testi auttaa nuorta urheilijaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityshaasteensa. Testissä mitataan nopeutta, nopeusvoimaa, liikkuvuutta, lihaskuntoa sekä kestävyyttä.


50 m juoksu paikalta lähtien

5 –loikka 2 askeleen vauhdilla

2 kg kuntopallon heitto alhaalta eteen

Sisupunnerrus

Haaraistunnassa eteentaivutus

Kestävyyssukkulajuoksu


Kestävyystestit

Polar H10 sykevyöt näyttävät syketiedot lajinne käyttämän kestävyystestin ajalta.

Lactate Scout mittarin vuokraus (sisältää liuskat ja pistolansetit).