Koulutus

LIIKUNNAN TÄYDENNYSKOULUTUSTA VARHAISKASVATUKSEEN


KOULUTUSTA TYÖYHTEISÖILLE


Liikkuva varhaiskasvatus, Pienten askelten perehdytys työyhteisölle (1,5-2h)

Tavoitteena on tutustua Ilo kasvaa liikkuen – ohjelman taustalla olevaan pienten askelten menetelmään sekä siihen, miten pienten askelten menetelmää voidaan hyödyntää lasten liikkumisen kehittämisessä omassa yksikössä. Lisäksi tavoitteena on myös oman kehittämisosaamisen vahvistaminen. 
Hinta: Maksuton vuonna 2020 osana OKM:n tukemaa Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta


Liikkuva varhaiskasvatus -työpaja (2-3h)

Päiväkodin henkilökunnalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lasten liikkumiseen päiväkotipäivän aikana. Työpajassa tarkastellaan päiväkotipäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko yhteisön hyvinvointiin sekä etsitään yhdessä keinoja juuri oman yksikön lasten ja henkilökunnan liikkumisen lisäämiseen. Työpajasta saat lisäksi välineitä mm. toiminnan organisoimiseen ja kehittämisvastuun jakamiseen. Työpaja tarjoaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta konkreettisia keinoja lasten liikunnan lisäämiseksi. Yksinkertaisia vinkkejä, joilla lisäät päivähoitoikäisten lasten arkiliikuntaa ja edistät lapsen motorista kehitystä. Tee liikkumisesta monipuolista, mielenkiintoista ja innostavaa. Tästä työpajasta saat mukaasi starttipaketin heti toteutettavaksi. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta keinoja lasten liikunnan lisäämiseen, päivähoitoikäisten lasten arkiliikunnan lisäämisen vinkit ja lapsen motorisen kehityksen edistäminen. 
Hinta: 420 €


Liikkuva varhaiskasvatus -työpaja perhepäivähoitajille (2-3h)

Koulutus on suunniteltu perhepäivähoitajien yhteisölle toteutettavaksi ja juuri heidän toimintaympäristöään ajatellen. Koulutus vahvistaa perhepäivähoitajien liikuntakasvatusosaamista sekä motivoi liikkeen ja liikkumisen lisäämisen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää. 
Hinta: 420 €


Toiminnallinen oppiminen - vauhti virkistää, vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä (3h)

Lapsi on kokonaisvaltainen, toiminnallinen oppija. Hän oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita. Hinta: 420 €


Havainnoista liikkeeksi - lasten motoristen taitojen havainnointi (3h)

Koulutuksen tavoitteena on tarjota varhaiskasvattajalle käytännönläheinen tietopaketti lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Koulutus vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana. 
Hinta: 420 €, sis. koulutuksen sekä materiaalit 11 €/hlö


Sparraus, innostusta liikkeen lisäämiseen (1h)

Tarkoitettu Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman kakkosvaiheessa oleville tai siihen siirtyville yksiköille. Sisältö muokataan yksikön tarpeiden mukaan.

Hinta: Maksuton vuonna 2020 osana OKM:n tukemaa Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta


KOULUTUSTA VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖLLE


Iloa, leikkiä, yhdessä tekemistä - varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön (5h tai 2,5h+2,5h)

Pohditko, miten liikkuminen ja toiminnallisuus toteutuu osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea siten, että se kutsuu ja innostaa mukaan jokaista lasta jokaisena päivänä? Tervetuloa Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön - koulutukseen, tämä koulutus on juuri sinua varten! Koulutuksen tavoitteena on suositusten jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon; Mitä liikkumisen mahdollisuuksien luominen itse kultakin edellyttää? Miten kehitämme liikuntamyönteistä asennetta, lapsen kuulemista ja näkemistä? Miten työyhteisönä sitoudumme rakentamaan lapsen päivään iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä?

Uusi koulutus ja sen materiaali on koostettu Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 pohjalta. Asiakirjat korostavat liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja linjaavat liikkumisen osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjen toimintaa. 

Hinta: 550 €, sis. koulutuksen, materiaalit 13 €/hlö


UUDISTUNUT 2018! 
Liikuntaleikkikoulun koulutus (16h)

Liikuntaleikkikoulu on 2-6 -vuotiaiden lasten liikunnan monipuolinen liikuntaohjelma, joka on kehitetty eri tahojen ohjaajien käyttöön. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa mm. urheiluseuroissa, varhaiskasvatuksessa, MLL -yhdistyksissä ja seurakunnissa.

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus on laaja tietopaketti lasten liikunnasta. Koulutuksesta ohjaaja saa käyttöönsä liikuntaohjelman tuntimalleineen. Ohjelma takaa sen, että perusliikkeiden harjoittelu on monipuolista ja etenee lapsen kehityksen mukaisesti ja lapsilähtöisesti. Hinta: 1500 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 43 €/hlö)


KOULUTUSTA ESIMIEHILLE


Varhaiskasvatuksen esimiesten työpaja (1,5-2h)

- Lasten liikkumisen lisäämiseen omassa yksikössä
- Työhyvinvoinnin edistäminen
- Henkilökunnan ammatillisuuden vahvistaminen

Hinta: Maksuton vuonna 2020 osana OKM:n tukemaa Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta


VANHEMPAINILLAT


Vanhempainilta-luento tai toiminnallinen vanhempainilta

Luennon aikana avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa sekä tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen.

Toiminnallisessa vanhempainillassa ovat myös perheiden lapset mukana liikkumassa. Tilaisuus muokataan varhaiskasvatusyksikön/kunnan tarpeiden mukaan.

Hinta: Luento 200 €, toiminnallinen vanhempainilta 500 €Lisätiedot

Lasse Heiskanen, EKLU ry lasse.heiskanen(ät)eklu.fi

puh. 0405001849