Liikkuva aikuinen -ohjelma on olemassa, jotta jokaisen työikäisen elämässä aktiivisuus olisi uusi normaali ja liikkumisella olisi parempi asema yhteiskunnassa.
Tavallinen arki on täynnä hetkiä, joissa sinulla on valta valita aktiivisuus.


YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Liikkuva aikuinen -ohjelmalla on kaksi päätehtävää:

  1. Lisää liikettä työelämään: Työpaikat halutaan herätellä näkemään liikunta ja riittävä fyysinen kunto keinona ylläpitää henkilöstön työkykyä. Liikunnan hyödyt fyysiselle kunnolle, ajattelulle, oppimiselle, muistille ja luovuudelle ovat kiistattomat. Liikkuva aikuinen -ohjelma tarjoaa liikunnan monipuoliseen hyödyntämiseen tietoa ja toimintamalleja.
     
  2. Laadukas liikuntaneuvonta yksilön tukena: Kuntia kannustetaan tarjoamaan liikuntaneuvontaa vähän liikkuville. Tavoitteena on, että suositusten mukaista liikuntaneuvontaa on saatavilla jokaisessa kunnassa. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat tavoitetaan mm. terveydenhuollossa, ja liikuntaneuvonnan palveluketjut ulottuvat kunnan liikuntapalveluihin sekä paikallisjärjestöjen toimintaan. Liikuntaneuvonta on osa kunnan hyvinvoinnin palvelutarjotinta. 

EKLU on Liikkuva aikuinen -ohjelman paikallinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja: 

Karoliina Ahtiainen
karoliina.ahtiainen@eklu.fi
050 301 9017