TIETOA YHDISTYKSILLE

Palkkatuella työllistäminen lyhyesti

 • Työnantajana urheiluseura tai muu yhdistys
 • TE-palvelut maksavat työntekijän palkasta palkkatukea 50-100 %
  • yhdistykselle maksettavaksi kuuluu aina lomarahat sivukuluinen
 • Työaika 18-25 tuntia viikossa
 • Palkkatukea voi saada 5-10 kuukaudeksi, työsuhteen pituus sovitaan kuitenkin erikseen
 • Yhdistys vastaa perehdytyksestä ja työnjohtotehtävistä 
 • EKLU huolehtii viranomaisten kanssa asioinnista sekä työntekijän palkanmaksusta ja palkkatukihakemuksesta
 • Yhes töihin! -hankkeen työntekijät ovat yhdistyksen ja palkkatuetun työntekijän käytettävissä koko prosessin ajan

* Työttömyys on kestänyt alle vuoden

 • palkkatuki on enintään 50 % palkkauskustannuksista
 • palkkatuettu jakso on enintään 5 kuukautta

* Työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana)

 • palkkatuki on enintään 50 % palkkauskustannuksista
 • palkkatuettu jakso on enintään 10 kuukautta

* Työttömyys on kestänyt vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk:n aikana)

 • palkkatuki on enintään 100 % palkkauskustannuksista 
 • palkkatuettu jakso on enintään 10 kuukautta

Palkkausprosessi lyhyesti

 1. Yhdistyksessä havaitaan tarve palkata palkkatuella henkilö töihin
 2. Yhdistys ottaa yhteyttä hankkeeseen (Yhteystiedot)
 3. Yhdistyksen kanssa sovitaan yhteinen suunnittelupalaveri
 4. Hanke kartoittaa työntekijöitä. Myös yhdistys voi kartoittaa mahdollisia työntekijöitä
 5. Hanke haastattelee hakijat ja ehdottaa yhdistykselle sopivia työntekijöitä
 6. Yhdistys ja hanke haastattelevat hakijan tai hakijat yhdessä 
 7. Jos yhdistys on halukas palkkaamaan, hanke tekee työnhakijasta palkkatukihakemuksen
 8. Myönteisen palkkatukipäätöksen jälkeen kirjoitetaan tarvittavat sopimukset
 9. Työt voivat alkaa