EKLU ja tietosuoja

EKLU:n toimenpiteet tietosuoja-asetuksen suhteen, toukokuu 2018

  • EKLU:lle on laadittu tietosuojaseloste, jota toiminnassa noudatetaan
    http://www.eklu.fi/eklu-ry/tietosuojaseloste/
  • Tietosuojaselosteesta selviää mm. henkilötietojen keräyksen, säilytyksen, luovutuksen ja käytön periaatteet, sekä yhteyshenkilö
  • Tietosuojaseloste täytyy hyväksyä ilmoittautuessa EKLU:n toimintaan tai liityttäessä EKLU:n postituslistalle
  • Ilmoittautumislomakkeet on päivitetty, lomakkeilla ei kysytä toiminnan kannalta turhia henkilötietoja
  • EKLU:lla on koonti ylläpidettävistä ja käytössä olevista rekistereistä (rekisterin nimi, kerättävät tiedot, tiedostomuoto, sijainti, ylläpitäjä ja käsittelijä), vanhentuneet ja turhat rekisterit on poistettu
  • EKLU:n rekisterejä säilytetään salasanojen takana, henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja niiden henkilöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu
  • Henkilökunta noudattaa henkilötietolain vaatimuksia, toiminnassa mukana olevilta muilta henkilöiltä kerätään allekirjoituksin sitoumus henkilötietolain noudattamisesta ja ohjeistetaan heitä tietojen asianmukaiseen käsittelyyn
  • Palkansaajien rekisterien suhteen noudatetaan voimassa olevaa kirjanpitolakia
  • Muilta osin odotetaan henkilötietolain valmistumista vuoden 2018 loppuun mennessä.