EKLU ja tietosuoja

EKLU:n toimenpiteet tietosuoja-asetuksen suhteen, toukokuu 2018

 • EKLU:lle on laadittu tietosuojaseloste, jota toiminnassa noudatetaan
  http://www.eklu.fi/eklu-ry/tietosuojaseloste/
 • Tietosuojaselosteesta selviää mm. henkilötietojen keräyksen, säilytyksen, luovutuksen ja käytön periaatteet, sekä yhteyshenkilö
 • Tietosuojaseloste täytyy hyväksyä ilmoittautuessa EKLU:n toimintaan tai liityttäessä EKLU:n postituslistalle
 • Ilmoittautumislomakkeet on päivitetty, lomakkeilla ei kysytä toiminnan kannalta turhia henkilötietoja
 • EKLU:lla on koonti ylläpidettävistä ja käytössä olevista rekistereistä (rekisterin nimi, kerättävät tiedot, tiedostomuoto, sijainti, ylläpitäjä ja käsittelijä), vanhentuneet ja turhat rekisterit on poistettu
 • EKLU:n rekisterejä säilytetään salasanojen takana, henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja niiden henkilöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu
 • Henkilökunta noudattaa henkilötietolain vaatimuksia, toiminnassa mukana olevilta muilta henkilöiltä kerätään allekirjoituksin sitoumus henkilötietolain noudattamisesta ja ohjeistetaan heitä tietojen asianmukaiseen käsittelyyn
 • Palkansaajien rekisterien suhteen noudatetaan voimassa olevaa kirjanpitolakia
 • Muilta osin odotetaan henkilötietolain valmistumista vuoden 2018 loppuun mennessä.