Kesätyösetelit

Kesätyösetelit vuodelle 2022 on jaettu

Kesätyösetelit nuorille (15-29 -vuotiaat) ovat nyt haettavissa. Keästyöseteleillä voidaan palkata nuori lyhytaikaisesti 1.5.-30.9. välisenä aikana. 

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.

Ensisijaisesti tuetaan lasten ja nuorten liikuntaa, liikuttamista ja harrastustoiminnan lisäämistä liikunta- ja urheiluseuroissa. Tukea voidaan kohdistaa myös seuran muuhun toimintaan. 

Avustusta hakeva järjestö sitoutuu osallistumaan EKLU:n järjestämään Seura nuoren työnantajana -koulutukseen 16.5. klo 17-18.30 tai 17.5. klo 14-15.30. 

Kesäloman ensimmäisellä viikolla (vk 23) tarjotaan Lasten Liike -koulutus aloittaville ohjaajille sekä Imatralla että Lappeenrannassa. Koulutuksen hinta 15€/hlö. Näistä koulutuksista tarkempaa tietoa myöhemmin.

Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

 • lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi á 6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia / viikko
 • 60 h työtä voi ajoittua myös pidemmälle ajanjaksolle 1.5.-30.9. välisenä aikana
 • palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen työnantajan sivukulut
 • seteleitä voi liittää muihin kesätyösetelihin tai nuoren voi palkata pidemmäksikin aikaa. Tällöin työehtojen ja palkan tulee kuitenkin pysyä samana koko työsuhteen ajan. 
 • samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää

Prosessi lyhyesti

 1. Seura täyttää alla olevan hakukaavakkeen 22.4. mennessä. (Haku jatkuu tämän jälkeen, jos seteleitä jää vielä jaettavaksi.)
 2. EKLU hyväksyy hakemuksen viimeistään viikolla 17  ja lähettää delegointisopimuksen ja jatko-ohjeet yhteyshenkilön sähköpostiin.
 3. Seura tekee ja allekirjoittaa nuoren kanssa työsopimuksen sekä delegointisopimuksen EKLU:lle ja toimittaa ne ulla.pakarinen@eklu.fi ennen työsuhteen alkua.
 4. EKLU suorittaa 700€ maksun seuran osoittamalle tilille jälkikäteen palkkatositetta vastaan kyseisen kuukauden viimeinen arkipäivä.
 5. Seura raportoi tuen käytön myöhemmin annettujen ohjeiden mukaisesti työsuhteen jälkeen.

Jos seuralla ei ole aiempaa kokemusta palkanmaksusta, voi sen ulkoistamista EKLU:lle tiedustella ulla.pakarinen@eklu.fi / 040 559 3007

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja (liikunnan aluejärjestö) voi siirtää avustusta paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen.

Avustukseen liittyvät ehdot löydät Opetus- ja Kulttuuriministeriön sivuilta: https://okm.fi/-/erityisavustukset-valtionapukelpoisille-liikunnan-aluejarjestoille-nuorten-harrastus-ja-kesatoiminnan-lisaamiseen

Haemme seurallemme tukea nuoren kesätyöllistämiseksi

Taustatiedot

Lisäkysymykset

Osallistumme Seura nuoren työnantajana -koulutukseen *

Työntekijät

Täytä avoimeen kenttään 

 • työaika
 • tehtävänimike
 • työtehtävät

Päätöksen jälkeen ilmoitamme päätöksestä seuran yhteyshenkilölle ja annamme jatko-ohjeet delegointisopimusta ja muita tarvittavia toimia varten. Valitsemme seuroja / nuoria mukaan käytössä olevan resurssin mukaisesti.

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Täyttäessänne tämän lomakkeen, siitä syntyy Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:lle rekisteri, jota käytetään ainoastaan nuorten kesätyöllistämiseen liittyvän asian viestintään. Lähettämällä lomakkeen hyväksytte tietonne tähän rekisteriin.

Lisätietoja:

seurakehittäjä Katja Jäppinen, 050 466 6313, katja.jappinen@eklu.fi 

aluejohtaja Sakari Pusenius, 040 563 5031, sakari.pusenius@eklu.fi