Kesätyö

Hakemus nuorten kesätyöllistämiseksi

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuemme nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.5.-30.9.2021. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. 

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja (liikunnan aluejärjestö) voi siirtää avustusta paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen.

Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

  • lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi á 6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia / viikko
  • 60 h työtä voi ajoittua myös pidemmälle ajanjaksolle 1.5.-30.9. välisenä aikana
  • palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut
  • samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää

Avustukseen liittyvät ehdot löydät Opetus- ja Kulttuuriministeriön sivuilta: https://minedu.fi/-/erityisavustukset-valtionapukelpoisille-liikunnan-aluejarjestoille-nuorten-harrastus-ja-kesatoiminnan-lisaamiseen

Prosessi lyhyesti

  1. Seura täyttää alla olevan hakukaavakkeen 3.5. klo 12 mennessä.
  2. EKLU hyväksyy hakemuksen vk 18 (tai pyytää lisätietoja) ja lähettää delegointisopimuksen ja jatko-ohjeet yhteyshenkilön sähköpostiin.
  3. Seura tekee ja allekirjoittaa työsopimuksen sekä delegointisopimuksen ja toimittaa ne myöhemmin annettujen ohjeiden mukaisesti. 
  4. EKLU suorittaa 700€ maksun seuran osoittamalle tilille jälkikäteen palkkatositetta vastaan kyseisen kuukauden viimeinen arkipäivä.
  5. Seura raportoi tuen käytön myöhemmin annettujen ohjeiden mukaisesti työsuhteen jälkeen. 

Haemme seurallemme tukea nuoren kesätyöllistämiseksi

Taustatiedot

Lisäkysymykset

Onko nimetty lähiesimies työntekijä vai luottamushenkilö *
Onko seura toiminut aiemmin työnantajana *
Olemme kiinnostuneita osallistumaan maksuttomaan ”Seura nuoren työnantajana” -koulutukseen, to 27.5. klo 15-16 *
Olemme kiinnostuneita kustantamaan kesätyöntekijämme avoimeen aloittelevien ohjaajien koulutukseen (15€/hlö)

Aloittelevien ohjaajien koulutukseen ilmoittaudutaan erikseen.

Työntekijät

Täytä avoimeen kenttään työaika, tehtävänimike, työtehtävä (kuvaile tarkasti)

Päätöksen jälkeen ilmoitamme päätöksestä seuran yhteyshenkilölle ja annamme jatko-ohjeet delegointisopimusta ja muita tarvittavia toimia varten. Valitsemme seuroja / nuoria mukaan käytössä olevan resurssin mukaisesti.

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Täyttäessänne tämän lomakkeen, siitä syntyy Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:lle rekisteri, jota käytetään ainoastaan nuorten kesätyöllistämiseen liittyvän asian viestintään. Lähettämällä lomakkeen hyväksytte tietonne tähän rekisteriin.

Lisätietoja:

aluejohtaja Sakari Pusenius, 040 563 5031, sakari.pusenius@eklu.fi