EKLU:lta avustusta lasten ja nuorten kesätoiminnan lisäämiseen

Haku on päättynyt

EKLU jakaa avustusta lasten ja nuorten kesätoiminnan lisäämiseen edelleen urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin ja harrastustoiminnan lisäämiseen. Tarkoituksena on työllistää 150 nuorta.

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi EKLU tukee nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.4. - 30.9.2023. Nuoreksi määritellään tukihaussa 15-29-vuotiaat.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.

Ensisijaisesti tuetaan lasten ja nuorten liikuntaa, liikuttamista ja harrastustoiminnan lisäämistä liikunta- ja urheiluseuroissa. Tukea voidaan kohdistaa myös seuran muuhun toimintaan. 

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on seuran edustajan osallistuminen  EKLU:n järjestämään Seura nuoren työnantajana -koulutukseen 9.5. klo 14-15.30 tai 10.5. klo 17-18.30. Osallistuja voi olla kuka tahansa seuran hallinnosta. Avustuksen myöntämiseen ja määrään vaikuttaa seuran toiminnan laajuus, arvio tuen vaikutuksesta seuran kesätoimintaan ja halukkuus kouluttaa nuoria.

Kesäloman ensimmäisellä viikolla (vk 23) tarjotaan koulutusta aloittaville ohjaajille sekä Imatralla että Lappeenrannassa. Näistä koulutuksista tarkempaa tietoa myöhemmin.

Koulutuksella lisätään seurojen elinvoimaa ja osaamista. Ohjaajakoulutuksilla tuetaan osaamista matalankynnyksen toimintaan. Seura voi kouluttaa useamman nuoren, mitä tuella on palkattu.

Liikunnan aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

 • lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi á 6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia / viikko
 • 60 h työtä voi ajoittua myös pidemmälle ajanjaksolle 1.4.-30.9. välisenä aikana
 • palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen työnantajan sivukulut
  (huom. tukea ei voi jakaa useamman nuoren kesken)
 • samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää

Prosessi lyhyesti

 1. Seura täyttää alla olevan hakukaavakkeen 14.4. mennessä. (Haku jatkuu tämän jälkeen, jos seteleitä jää vielä jaettavaksi.)
 2. EKLU hyväksyy hakemuksen viimeistään viikolla 17  ja lähettää delegointisopimuksen ja jatko-ohjeet yhteyshenkilön sähköpostiin.
 3. Seura tekee ja allekirjoittaa nuoren kanssa työsopimuksen sekä delegointisopimuksen EKLU:lle ja toimittaa ne ulla.pakarinen@eklu.fi ennen työsuhteen alkua.
 4. EKLU suorittaa 700€ maksun seuran osoittamalle tilille jälkikäteen palkkatositetta vastaan kyseisen kuukauden viimeinen arkipäivä.
 5. Seura raportoi tuen käytön myöhemmin annettujen ohjeiden mukaisesti työsuhteen jälkeen.

Jos seuralla ei ole aiempaa kokemusta palkanmaksusta, voi sen ulkoistamista EKLU:lle tiedustella ulla.pakarinen@eklu.fi / 040 559 3007

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja (liikunnan aluejärjestö) voi siirtää avustusta paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen.

Avustukseen liittyvät ehdot löydät Opetus- ja Kulttuuriministeriön sivuilta: https://okm.fi/-/erityisavustukset-valtionapukelpoisille-liikunnan-aluejarjestoille-nuorten-harrastus-ja-kesatoiminnan-lisaamiseen

Lisätietoja:

seurakehittäjä Tomi Sillanvuo, 050 466 6313, tomi.sillanvuo@eklu.fi 

aluejohtaja Sakari Pusenius, 040 563 5031, sakari.pusenius@eklu.fi