Lukuvuosikysely tulokset

Liikunta- ja hyvinvointineuvonta on laajentunut Etelä-Karjalassa peruskouluista toiselle asteelle


Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu toteutti kyselyn eteläkarjalaisille kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille niiden toteuttamasta liikunta- ja hyvinvointineuvonnasta lukuvuonna 2019-2020. Neuvonnan tavoite tukea oppilaita ja opiskelijoita yksilöllisesti terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

Kyselyn mukaan neuvontaa on ollut tarjolla peruskouluissa Lappeenrannassa, Ruokolahdella, Luumäellä ja Rautjärvellä sekä toisen asteen oppilaitoksissa Lappeenrannan, Taavetin ja Savitaipaleen lukioissa ja ammattiopisto Sampossa Imatralla ja Lappeenrannassa. Yhteensä 140 oppilasta ja opiskelijaa on osallistunut neuvontaan, heistä alakouluissa 25, yläkouluissa 56 ja toisella asteella 59 (Savitaipaleen luvut puuttuvat). Neuvonnassa tyttöjä oli hieman enemmän (56 %) kuin poikia. Tyttöjen osuus oli alakouluissa 36%, yläkouluissa 48 % ja toisella asteella 72 %. Toiminta käynnistyi lukuvuonna 2018-2019, jolloin alakoulujen neuvonnassa kävi 41, yläkouluissa 94 eli yhteensä 135 henkilöä. Toisen asteen osalta neuvonta käynnistyi vasta kuluvana lukuvuonna.

Neuvontaan ohjaudutaan pääosin omatoimisesti (46 %) ja lisäksi terveydenhoitajien (20%), liikunnanopettajan (11%), muiden opettajien (9%), liikunnanohjaajan 5 %) ja huoltajien (3%) aloitteesta. Neuvontaa antaa useimmiten yksi koululla tai oppilaitoksessa työskentelevä liikunnan- tai hyvinvointiohjaaja, joka käyttää neuvontaan keskimäärin kuusi työtuntia viikossa.

Neuvontaan osallistutaan yleisimmin 2-4 kuukauden ajan, jolloin ohjaajan ja oppilaan/opiskelijan tapaamisia on noin joka toinen viikko. Neuvonnan palvelut voivat koulu/oppilaitoskohtaisesti vaihdella. Kaikissa koulujen/oppilaitosten vastauksissa mainittiin haastattelu ja alkukartoitus, liikuntasuunnitelma ja seuranta. Lähes kaikki ohjaavat ulkopuoliseen liikuntatarjontaan sekä tarjoavat maksuttomasti koulun tiloja ja välineitä, ravitsemusneuvontaa ja liikuntaohjausta yksilöllisesti tai pienryhmässä. Yli puolet (60%) tarjoavat maksutonta fysioterapiaa. Koulu/opiskeluterveydenhuolto osallistuu neuvontaan kaikissa sitä järjestävissä kouluissa/oppilaitoksissa erityisesti ohjaamalla neuvontaan terveystarkastusten yhteydessä.

Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan onnistumisia ovat olleet muun muassa oppilaan/opiskelijan sisäisen motivaation syttyminen liikuntaan ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, fyysisen kunnon kehittyminen ja painonpudottaminen.