#Koulumaraton


Isolla osalla oppilaista kestävyyskunto on terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla. Näillä oppilailla voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista.


“Noin 40 % 5. ja 8. luokkalaisista fyysinen kunto on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista” (Move! Tulokset 2022) 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

#koulumaraton –kampanjan aikana haluamme saada oppilaat pohtimaan, onko kunnolla väliä?  Miksi kestävyyskunto on jokaiselle tärkeää, miten se näkyy ja tuntuu arjessa?   Mitkä omat arkiset valinnat kehittävät kestävyyttä?   

#koulumaratonin tavoitteena on 

  • Innostaa oppilaita oman kestävyyskuntonsa kehittämiseen  
  • Lisätä tietosuutta kestävyyskunnon merkityksestä arjessa, ja miten sitä voi helposti kehittää   
  • Lisätä opettajien positiivista suhtautumista oppilaiden ja oman kestävyyskunnon kohentamiseen   
  • Parantaa luokan ja kouluyhteisön yhteishenkeä koulumaraton haasteen avulla 

#koulumaraton -kampanjan toteutukseen olemme saaneet  tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

#koulumaraton -kampanja toukokuussa koostuu kolmesta osasta

Ensimmäisenä vuonna kampanjan pilotoinnissa mukana ovat viisi koulua: 

Mansikkalan koulu, Kosken koulu, Vuoksenniskan koulu, Joutsenon koulu ja Ruokolahden koulu. Kampanjassa ovat mukana 4-6 luokkien oppilaat.