Yhteistyökumppaneiden palvelut

Vuoden 2024 palveluja

Olettehan suoraan yhteydessä yhteistyökumppaneihin. Toteutus voi olla myös Eräviikon ulkopuolella, jos niin yhdessä sovitte.


Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Ekoaseammuntaa

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulut, etusijalla yksiköt joissa lajia ei ole vielä kokeiltu

Ajankohta: viikot 7 ja 8. Ilmoita kiinnostuksesta ilmoittautumisen yhteydessä ja ehdota sopivaa ajankohtaa

Yhteyshenkilö: Lasse Heiskanen, p. 0405001849 lasse.heiskanen@eklu.fi


Saimaa Geopark

Mukana tunnuksen suunnittelukilpailussa, parhaat kuvat julkaistaan Imatran kirjaston Geopark kulmauksessa kesän 2024 ajan. Kuvakilpailun teemana: kivaa tekemistä Saimaalla. Kuvissa kiinnitetään huomio kulttuuri- tai luontonäkökulmaan osana jääkauden muovaamaa maisemaa.

Kohderyhmä: Eräviikkoon osallistuvat

Yhteyshenkilö: kuvanäyttelyn osalta Mikko Ikävalko, puistonjohtaja, Saimaa Geopark, mikko.ikavalko@saimaageopark.fi, p. 040 5720797


Luontoterveyden osaamiskeskus

Avoimet ovet

Tervetuloa tutustumaan perhos- ja hyönteiskokoelmiin, täytettyihin eläimiin, mikroskopointiin ja siitepölyihin. Paikalla ovat luontoon tutustumiseen ohjaamassa osaamiskeskuksen Tiina Vitikainen ja Juha Jantunen.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus, alakoululaiset, yläkoululaiset

Ajankohta: 22.2.2024 klo 9-15

Osoite: Torikatu 7, 55800 Imatra

Yhteyshenkilö: Tiina Vitikainen, luonto- ja ympäristöterveyden asiantuntija, tiina.vitikainen@allergia.fi p. 044 343 3932


Suomen Erämuseosäätiö ja Imatran taidemuseo

Suomen Erämuseosäätiö ja Imatran taidemuseo järjestävät yhteistyössä kaksi luontoaiheista taidetyöpajaa kulttuuritalo Virran ja Imatran kaupungintalon tiloissa. Työpajaan sisältyy opastettu käynti Imatran taidemuseon Rikkomus-näyttelyssä sekä ohjattu taidetyöpaja. Näyttelyoppaana toimii taidemuseon museoamanuenssi Petra Lukkari. Taidetyöpajaa ohjaavat Petra Lukkari ja Suomen Erämuseosäätiön suunnittelija Mona Taipale.

Työpajassa jokainen oppilas tekee grafiikanvedoksen monotypia-menetelmällä. Vedoksista koostetaan yhteistaideteos, joka jää maaliskuun ajaksi esille kaupungintalon/taidemuseon aulaan. 

Kohderyhmä: Alakoulut (sopii myös ylä-asteikäisille)

Ajankohta: To 22.2.2024. Työpaja 1 klo 8:30–10 ja työpaja 2 klo 9-10:30. Yhteen työpajaan mahtuu yksi luokka.

Huom! Työpajoihin tulee ilmoittautua Mona Taipaleelle viimeistään 15.2.

Yhteyshenkilö: Mona Taipale p. 0447096673, mona.taipale@eramuseo.fi

(Lisätietoa kuvataiteilija Marjo Hallilan Rikkomus-näyttelystä Petra Lukkari, petra.lukkari@imatra.fi, p. 020 617 6702)


Parikkalan 4H-yhdistys

Kohderyhmä: päiväkodit, alakoulut, yläkoulut, lukiot, toiminta-alueena Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti

Metsäteemapäivät: Erilaisia metsään ja luontoon liittyviä rastipisteitä metsässä tai metsäisellä alueella. Päivän kesto 4-5 h. Päivä toteutetaan yhteistyössä paikallisten metsäalan toimijoiden kanssa. Ryhmä voi olla isompikin koska se jakautuu useaan eri pisteeseen.

Metsäsalapoliisi hetket: Tutustumista metsään ja luontoon Metsäsalapoliisi tehtävien parissa metsässä tai metsäisellä alueella. Kesto n. 1,5-2 h. Max 20 hlö/ryhmä

Luonnosta yrittäjyyttä: Keskustelemme yrittäjyydestä ja 4H-yrityksen perustamisesta sekä pohdimme miten luonto voi auttaa työllistämään itsensä. Kesto n. 1,5 - 2 h. 

Metsäteemapäivät alakouluille, metsäsalapoliisi hetket päiväkodeille sekä alakouluille ja luonnosta yrittäjyyttä luennot ylä-koulu ja lukiot

Ajankohta: koko toiminta vuosi kevät kausi 7.1.-31.5. ja syyskausi 1.9.-15.12. Kysy rohkeasti ajankohtia!

Yhteyshenkilö: Heidi Soikkeli, p. 0405341071, parikkala@4h.fi


Saimaan ammattiopisto, Sampo 

Metsä-, luonto- ja ympäristöala esittäytyy ja opettaa

Kohderyhmä: varhaiskasvatus, alakoulut, yläkoulut 

Kuvaus: Luonto- ja ympäristöalan opiskelijat liikkuvat Sampomobiililla (asuntoauto) halukkaille ala- ja yläkouluille tai päiväkodeille. Opiskelijat kertovat ja teettävät ikäluokalle sopivia luontoon liittyviä tehtäviä.

Tekemistä mm. tulenteko tuluksilla, lumikenkäily (jos on lunta).

Tarjoamme toimintaa ensisijaisesti niille halukkaille joiden luona emme vielä aikaisempina vuosina ole käyneet.

Katso lisää Sampomobiilista

Ajankohta: Eräviikko, klo 9-15 

Yhteyshenkilöt:  
Maiju Muona, tuntiopettaja, p. 0400 685 153, maiju.muona@edusampo.fi 
Salme Muurikka, p. 040 183 1249, salme.muurikka@edusampo.fi 


STEP-koulutus/Ruokolahden kampus

Luontopainoitteinen rastirata Ruokolahdella

Kohderyhmä: Alakouluikäiset 

Kuvaus: Luontopainotteinen rastirata Ruokolahden kampuksella.  

Ajankohta: Eräviikko 

Yhteyshenkilö: Else-Maj Uura, p. +358 40 663 6079, Else-Maj.Uura@step.fi 


Etelä-Saimaan Riistanhoitoyhdistys ry

Kohderyhmä: Alakouluikäiset 

Kuvaus: Riistaan ja riistanhoitoon liittyvää koulutusta ja neuvontaa koululaisille; riistaeläinten jälkien tunnistus, eri riistaeläinten turkkien tunnistus ja jahtikoira varusteineen tervehtimässä oppilaita. 

Ajankohta: Eräviikko 

Yhteyshenkilö: Timo Hanninen, etela-saimaa@rhy.riista.fi, p. 0400 658201 


Joutsenon Riistanhoitoyhdistys ry

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulut

Kuvaus: Riistaan ja riistanhoitoon liittyvää koulutusta ja neuvontaa koululaisille. 

Ajankohta: Eräviikko 

Yhteyshenkilö: Jussi Hynninen, joutseno@rhy.riista.fi, p. 050 3091376


Parikkalan ja Rautjärven Riistanhoitoyhdistykset 

Kohderyhmä: Varhaiskasvatusryhmät, peruskouluryhmät Parikkalassa ja Rautjärvellä

Kuvaus: Neuvontaa, opastusta ja opetusta

Ajankohta: Eräviikon aikana 

Yhteyshenkilö: Ilkka Tiainen, tiainen.ilkka@gmail.com, 0505969483


Ruokolahden ja Imatran Riistanhoitoyhdistys ry

Kohderyhmä: Varhaiskasvatusryhmät, ala- ja yläkoulut 

Kuvaus: Opastamme koulu- ja päiväkotiryhmiä metsästykseen ja luonnossa liikkumiseen sekä riistanhoitoon ja eri riistalajeihin. Mahdollisuus joko koulukäynteihin teoriapainotteisesti tai vaihtoehtoisesti tutustumiseen paikan päällä metsästysseurojen majoilla esimerkiksi erilaisten rastipisteiden muodossa. 

Ajankohta: Erikseen sopimalla vuoden ympäri. 
 
Yhteyshenkilö: Anu Hulkkonen, p. 045 120 8153, ruokolahti-imatra@rhy.riista.fi 


LuontoonMetsään 

Kohderyhmä: Alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille.  

Kuvaus: Suomen Ladun lanseeraama Tunteet hukassa -metsäseikkailu 

Liikutaan luonnossa ja käsitellään 1-2 tunnetta yhden hetken aikana, joka kestää n. 1 h. Tehdään tunteisiin liittyviä tehtäviä ja keskustellaan tunteista. Opitaan erilaisia tunteita, niiden ymmärtämistä. Vahvistaa tunnetaitojen lisäksi luontosuhdetta, opettaa luonnon ja eläinten kunnioitusta, ruokkii mielikuvitusta ja lapsen omaa luovuutta. Siinä kehittyvät lapsen omat ongelmanratkaisutaidot sekä ryhmässä ja yhdessä toimiminen. Se sisältää aistiharjoituksia, kehontuntemusharjoituksia, väriterapiaa ja luonto- sekä tunnetyöskentelyä.  

Ajankohta: Sopimuksen mukaan. 

PALVELU ON MAKSULLISTA. 

Yhteyshenkilö: Terhi Niiranen, p. 044 0306762,  luontoon.metsaan@hotmail.com  (Sivutoiminen yrittäjä)