Buusti360 

Buusti360 on työyhteisöille suunnattu valtakunnallinen hyvinvointiohjelma, jonka palvelukokonaisuudesta löytyy monipuoliset työhyvinv-ointia tukevat palvelut - työyhteisönne tarpeiden pohjalta rakentaen. EKLU on alueellinen Buusti360 -palveluntuottaja Etelä-Karjalassa. 


Työhyvinvointi tukee työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä. Hen-kilöstö on tärkeä resurssi, jonka jaksamisesta tulee pitää hyvää huolta. Buusti360 liikunta- ja hyvinvointiohjelma tarjoaa tukea, työkaluja ja toimivia käytäntöjä liikunta-aktiivisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon 
5–5 000 henkilön työyhteisöihin. 


Hyvinvoiva työyhteisö on tehokas ja toimintakykyinen

Työhyvinvoinnilla on merkittäviä vaikutuksia yrityksen toimintaan, tuottavuuteen ja tulokseen. Työelämän muutoksissa tarvitaan vahvaa osaamista, sitoutunutta henkilöstöä ja uudistumiskykyä. Buusti360-hyvinvointiohjelmalla voidaan vahvistaa koko työyhteisön voimavaroja haasteista selviämiseen.

Oikein mitoitettu ja organisoitu henkilöstöliikunta on olennainen osa tämän päivän työelämää.  Esimerkiksi  InBody-kehonkoostumusmittaus on helppo tapa kohdata työyhteisö. Hyvinvoinnin huomioiminen tulee olla kuitenkin koko yrityksen juttu. Johdon sitoutuminen ja työterveyden mukanaolo tuo tuloksia, jotka näkyvät viivan alla. Hyvinvointiohjelma on onnistunut silloin, kun se on räätälöity yrityksen strategia, tavoitteet ja arvot huomioiden. 

Tarpeiden pohjalta räätälöity palvelu

Buusti360-hyvinvointiohjelma rakennetaan työyhteisönne tarpeiden pohjalta ammattilaisten tuella. Saatte ideoita ja apua laajasta valtakunnallisesta asiantuntijaverkostostamme. Monipuoliset vuositeemat pitävät yllä motivaatiota ja haastavat kokeilemaan uusia, innostavia tapoja liikkua ja ylläpitää hyvinvointia. Yksilölliset ja yhteisölliset aktivoimistoimenpiteet ovat tärkeä osa toimivaa vuosiohjelmaa. Lue toteutuneista työyhteisö tapahtumista Buusti360-sivuilta löytyvästä blogista.