Hankkeet

Omat hankkeet


Terve Länsi-Saimaa -hanke, 1.5.2017-31.12.2019

Hyvinvointineuvontamallin luominen Lappeenrannan maaseutualueille, Savitaipaleelle, Taipalsaarelle, Lemille ja Luumäelle yhdessä EKSOTE:n ja kuntien kanssa


Elintapaneuvonnan palvelupolku -hanke 

10.2.2020-31.12.2021

Hankkeen hallinnoija on EKLU ja kumppaneina Imatran kaupunki sekä Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnat sekä EKSOTE. Hankkeen tavoite on laajentaa hankealueella elintapaneuvonta palveluna koskemaan kaikkia ikäryhmiä vauvasta vaariin ja kehittää toimijayhteistyönä hyvinvointipalveluiden tarjontaa sekä niistä viestintää. Yhteishankkeet

Sykäys -hanke

1.9.2018-31.3.2021

Hankkeen hallinnoija on Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, mukana lisäksi EKLU, Kymenlaakson Liikunta ry

Nuorten työnhakijoiden valmiudet työllistymiseen sekä pienten yritysten, liikuntaseurojen ja järjestöjen osaaminen työllistämisessä vahvistuvat ja tuottavat uusia työsuhteita. Järjestöjen rooli työllistäjinä vahvistuu ja yhteistyö yritysten ja julkisen sektorin kanssa lisääntyy.


CBC-hanke: The development of cross-border sport tourism in co-operation with regional sport federations, sport clubs, public authorities and business society, 1.1.2019-31.12.2021

Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry, mukana lisäksi EKLU, Kymenlaakson Liikunta ry ja Pietarin Urheilukomitea

Welness- ja urheilumatkailun edistäminen, liikuntamatkailun tuotteistaminen, osaamisen ja tiedon vaihto.


Lisää liikettä opiskelu- ja koulupäiviin -hanke 

1.3.2020-28.2.2021

Hankkeen hallinnoija on Hämeen Liikunta ja Urheilu. Hanke toteutetaan kaikkien 15 aluejärjestön yhteistyönä. Kehittämistyön päämääränä on, että jokaiselle opiskelijalle/oppilaalle mahdollistuu tunti fyysistä aktiivisuutta koulu- ja opiskelupäivän aikanaLiikkuva varhaiskasvatus -hanke 

1.3.-31.12.2020

Hankkeen hallinnoija on Lounais-Suomen Liikunta. Hanke toteutetaan kaikkien 15 aluejärjestön yhteistyönä. 

80 % Suomen varhaiskasvatusyksiköistä on lähtenyt kehittämään varhaiskasvatuspäivän toimintakulttuuria aktiivisemmaksi valtakunnallista varhaiskasvatuksen liikkumisen edistämisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa hyödyntäen. Yksiköt saavat tukea kehittämismatkallaan kunnan eri hallintokunnilta sekä muilta alueellisilta ja paikallisilta toimijoilta.

Alle kouluikäisten lasten vanhempia kohdataan eri puolilla Suomea toiminnallisissa vanhempainilloissa. Heidän tietoutta liikkumisen merkityksestä lisätään ja heitä kannustetaan arki- ja perheliikuntaan. Urheiluseuroja ja yhdistyksiä kannustetaan mm. liikuntaleikkikoulujen käynnistämisessä perheille varhaiskasvatuspäivän jatkeeksi eri puolilla Suomea.