Hankkeet

Omat hankkeet

Terve elämä -hanke, 1.1.2016-31.12.2019

Hyvinvoinnin palvelumallin luominen Kärki-Leader alueen aikuisväestölle, hyvinvointineuvontakonseptin luominen ja tarjoaminen yhdessä kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Terve Länsi-Saimaa -hanke, 1.5.2017-31.12.2019

Hyvinvointineuvontamallin luominen Lappeenrannan maaseutualueille, Savitaipaleelle, Taipalsaarelle, Lemille ja Luumäelle yhdessä EKSOTE:n ja kuntien kanssa

KKI-hanke Liikettä Kaakossa, 1.1.-31.12.2019

Työyhteisöjen liikuntamallien luominen, liikunnallisen työpäivän ja työhyvinvoinnin kehittäminen työyhteisöissä


Yhteishankkeet

Sykäys -hanke, 1.9.2018-31.3.2021

Hankkeen hallinnoija on Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, mukana lisäksi EKLU, Kymenlaakson Liikunta ry ja Työtaito ry

Nuorten työnhakijoiden valmiudet työllistymiseen sekä pienten yritysten, liikuntaseurojen ja järjestöjen osaaminen työllistämisessä vahvistuvat ja tuottavat uusia työsuhteita. Järjestöjen rooli työllistäjinä vahvistuu ja yhteistyö yritysten ja julkisen sektorin kanssa lisääntyy.

Lisää liikettä 2019 -hanke, 1.3.2019-28.2.2020

Kaikkien alueiden yhteishanke, hakijana Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Liikkuva koulu (perusaste) ja liikkuva opiskelu (2. aste) kehittämistyötä ja koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa harrastamista maakunnallisesti tukeva hanke. 

CBC-hanke: The development of cross-border sport tourism in co-operation with regional sport federations, sport clubs, public authorities and business society, 1.1.2019-31.12.2021

Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry, mukana lisäksi EKLU, Kymenlaakson Liikunta ry ja Pietarin Urheilukomitea

Welness- ja urheilumatkailun edistäminen, liikuntamatkailun tuotteistaminen, osaamisen ja tiedon vaihto.