Kulttuuriympäristöä liikunnan keinoin -hanke

1.1.2022- 31.12.2023
Imatra, Ruokolahti, Parikkala, Rautjärvi

Toiminta-ajatus

Hankkeella halutaan parantaa maakunnan asukkaiden luontosuhdetta, kannustaa tekemään ympäristön kannalta liikunnallisesti järkeviä arjen valintoja sekä lisätä ihmisten tietoisuutta kotiseutuhistoriasta ja kulttuurista.

Hankkeen avulla parannetaan luontoreittien vetovoimaisuutta ottamalla huomioon ympäristön tarjoamat erityispiirteet ja yhdistämällä luontoa, liikuntaa ja kulttuuria osana palveluiden tuotteistamista.

Hanke aktivoi kaikenikäisiä ihmisiä koko maakunnan alueella. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti viestintää eri toimijoiden avulla. Hanke aktivoi ja kehittää palveluja myös alueen tulevaisuuden ekomatkailun tarpeisiin.

Toimenpiteet

  • toteutetaan luonto- ja kulttuurikohteiden kartoitus
  • rakennetaan yhteistyö ja kehitetään toimijaverkostoa
  • kerätään tietoa ja tarinoita kohteista
  • yhdistetään kohteet ja liikuntapalvelut keskenään
  • tuotetaan yhteistä materiaalia eri kohderyhmien ja viestinnäntarpeisiin
  • hyödynnetään kohteita tapahtumajärjestelyissä

Jatkuvuus

Hanke kerää tietoa jakaen sitä koulujen kautta oppilaille ja perheille. Hankkeen materiaalit ovat käytettävissä vielä hankkeen jälkeenkin.

Toiminnallisen hankkeen etuna on, että sitoutetut toimijat jatkavat hankkeen toimenpiteitä, vaikka hanke olisikin päättynyt.

Yksittäisten ihmisten ja yhteisöiden osalta hanke tarjoaa toimintamalleja, joiden toivotaan juurtuvan osaksi jokaisen päivittäisiä valintoja. Tämä osaltaan näkyy parantuneena hyvinvointina ja voimistuneena luontosuhteena ihmisten arjessa.

Hankkeessa tuotetun tutkimustyön tuloksia voidaan hyödyntää myös hankkeen päätyttyä. 
Tällä tavoin kehitystyö jatkuu myös tulevaisuudessa.


Yhteistyökumppanit

Etelä-Karjalan kunnat, Etelä-Karjalan museo, Maakuntaliitto, Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö, Etelä-Karjalan luonnonsuojeluyhdistys, ulkoilua edistävät urheiluseurat, kyläyhdistykset, kansanperinneyhdistykset