Hankkeen kesto: 1.1.2022- 31.12.2023
Hankealue: Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala

Hankkeen toiminta-ajatus

 • Parannetaan maakunnan asukkaiden luontosuhdetta
 • Kannustetaan tekemään ympäristön kannalta liikunnallisesti järkeviä arjen valintoja
 • Lisätään ihmisten tietoisuutta kotiseutuhistoriasta ja kulttuurista
 • Parannetaan luontoreittien vetovoimaisuutta yhdistämällä luontoa, liikuntaa ja kulttuuria osana palveluiden tuotteistamista
 • Aktivoidaan kaikenikäisiä ihmisiä koko maakunnan alueella

Hanke aktivoi ja kehittää palveluja myös alueen tulevaisuuden ekomatkailun tarpeisiin. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti viestintää eri toimijoiden avulla. 

Hankkeen toimenpiteet

 • Toteutetaan luonto- ja kulttuurikohteiden kartoitus
 • Kerätään tietoa ja tarinoita luontokohteista
 • Tuodaan luontokohteet ja liikuntapalvelut yhteen
 • Tuotetaan yhteistä materiaalia eri kohderyhmien ja viestinnän tarpeisiin
 • Hyödynnetään kohteita tapahtumajärjestelyissä
 • Kehitetään yhteistyötä ja toimijaverkostoa

Hankkeen jatkuvuus

Hanke kerää tietoa jakaen sitä koulujen kautta oppilaille ja perheille. Hankkeen materiaalit ovat käytettävissä hankekauden päättymisen jälkeen.

Yksittäisten ihmisten ja yhteisöiden osalta hanke tarjoaa toimintamalleja, joiden toivotaan juurtuvan osaksi jokaisen päivittäisiä valintoja. Tämä osaltaan näkyy parantuneena hyvinvointina ja voimistuneena luontosuhteena ihmisten arjessa.

Hankkeessa tuotetun tutkimustyön tuloksia voidaan hyödyntää myös hankkeen päätyttyä. Tällä tavoin kehitystyö jatkuu myös tulevaisuudessa.


Hankkeen yhteistyökumppanit

Etelä-Karjalan kunnat, Etelä-Karjalan museo, Maakuntaliitto, Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö, Saimaa Geopark, Etelä-Karjalan luonnonsuojeluyhdistys, ulkoilua edistävät urheiluseurat, kyläyhdistykset, kansanperinneyhdistykset.

EKLU:n henkilökunta tutustumassa Eukkojen polkuun Ruokolahdella

Hankeyhteistyökumppaniksi?

Ota yhteyttä hankevastaavaan!

Karoliina Ahtiainen
Terveysliikunnan kehittäjä 
karoliina.ahtiainen(at)eklu.fi
p. 050 301 9017