Digihankkeen rahoittajan ja toteuttajien logot

Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys

Seurat digitikkiin

2022 alkaneessa seuratoiminnan hankkeessa "Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys" autetaan seuroja digitaalisten palveluiden käyttöönotossa, verkkokoulutusten ja verkkovalmennuksen hyödyntämisessä ja seuran markkinoinnin ja toiminnan kehittämistä palvelumuotoilun keinoin. 

Kyselyn perusteella selvitettiin seurojen tarpeita. Seuratoimijoille järjestettiin työpajat, joissa selvitettiin seurojen tarpeita tarkemmin. Tämän jälkeen työ jatkui sisällön suunnittelulla. 

Seuran työntekijöille järjestettiin mahdollisuus kommentoida tulevia valmennusmateriaaleja teamsin kautta järjestetyssä tilaisuudessa.

Syksyllä 2022 valmennusmateriaalin työstö on käynnissä ja seuratoimijoille on tarjolla useampia maksuttomia koulutuksia teamsin välityksellä.

Lisätietoa:

Katja Jäppinen, seurakehittäjä katja.jappinen@eklu.fi 0504666313

Muu hanketiimi: 
Niina Lindblad, EKLU
Onni Hämäläinen, LAB
Johanna Irjala, LAB (projektipääl.)
Sanna Kangas, LAB
Taina Orpana, LAB

Seuran toimivat kotisivut koulutusmainoksen kuva
Urheiluseuran talous -koulutusmainoksen kuva
Digityökaluilla sujuvuutta kokoontumiseen koulutusmainoksen kuva
Mapeista sähköiseen taloushallintoon koulutuksen mainos
Digiturva käytännönl
heisesti seuratoimijoille koulutusmainoksen kuva

REACT-EU 
Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys 

1.1.2022-31.8.2023

Hankkeen tavoitteena on kehittää seuran toiminnassa mukana olevien digiosaamista niin valmennuksen seurahallinnon, kuin viestinnän osalta. Hankkeen alussa tehdään seuratoimijoille tarve- ja osaamiskartoitusta, jonka avulla voidaan kohdentaa oikeanlaisia työkaluja kullekin seuralle. Seurat voivat vapaasti osallistua erilaisiin koulutuksiin ja työpajoihin, jotka ovat hankkeen aikana maksuttomia. 

Seuratoimijoille suunnattu digihanke jakaantuu kolmeen eri kokonaisuuteen:

 1. Valmentajien ja ohjaajien valmennusosaamisen lisääminen, erityisesti etä- ja hybridivalmennuksessa.  
  • Etä- ja hybridivalmennus
  • Verkkokoulutukset
  • Valmennusmateriaalit
 2. Seuran hallinnossa ja kehittämistehtävissä toimivien henkilöiden osaaminen digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen lisääntyy. 
  • Erilaisten seuratoiminnassa hyödynnettävien digipalveluiden esittely ja kouluttaminen seuratoimijoille 
  • Verkkokoulutukset
 3. Seuran hallinnossa ja kehittämistyössä toimivien henkilöiden osaaminen palvelumuotoiluun lisääntyy. 
  • Seuratoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
  • Seuran brändin kirkastaminen
  • Seuran palveluiden markkinointi