Digihankkeen rahoittajan ja toteuttajien logot

Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys

Seurat digitikkiin

2022 alkaneessa seuratoiminnan hankkeessa "Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys" autetaan seuroja digitaalisten palveluiden käyttöönotossa, verkkokoulutusten ja verkkovalmennuksen hyödyntämisessä ja seuran markkinoinnin ja toiminnan kehittämistä palvelumuotoilun keinoin. 

Kyselyn perusteella selvitettiin seurojen tarpeita. Seuratoimijoille järjestettiin työpajat, joissa selvitettiin seurojen tarpeita tarkemmin. Tämän jälkeen työ jatkui sisällön suunnittelulla. 

Seuran työntekijöille järjestettiin mahdollisuus kommentoida tulevia valmennusmateriaaleja teamsin kautta järjestetyssä tilaisuudessa.

Syksyllä 2022 valmennusmateriaalin työstö on käynnissä ja seuratoimijoille on tarjolla useampia maksuttomia koulutuksia teamsin välityksellä.

Lisätietoa:

Tomi Sillanvuo, seurakehittäjä tomi.sillanvuo@eklu.fi 0504666313

Muu hanketiimi: 
Niina Lindblad, EKLU
Johanna Irjala, LAB (projektipääl.)
Sanna Kangas, LAB
Taina Orpana, LAB
Annakaisa Loiri, LAB

LAB blogi: Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista

Osa 1 Hankkeen esittely. 6.5.2022

Osa 2 Seurojen tarvekartoitus. 18.5.2022

Osa 3 Kehittämistyöpaja: ongelmat atomeiksi. 15.6.2022

Osa 4 Markkinoinnin verkkokoulutuskokonaisuuden rakentuminen. 2.12.2022 

Osa 5 Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista. 21.12.2022

Osa 6 Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista 23.2.2023

REACT-EU 
Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys 

1.1.2022-31.8.2023

Hankkeen tavoitteena on kehittää seuran toiminnassa mukana olevien digiosaamista niin valmennuksen seurahallinnon, kuin viestinnän osalta. Hankkeen alussa tehdään seuratoimijoille tarve- ja osaamiskartoitusta, jonka avulla voidaan kohdentaa oikeanlaisia työkaluja kullekin seuralle. Seurat voivat vapaasti osallistua erilaisiin koulutuksiin ja työpajoihin, jotka ovat hankkeen aikana maksuttomia. 

Seuratoimijoille suunnattu digihanke jakaantuu kolmeen eri kokonaisuuteen:

 1. Valmentajien ja ohjaajien valmennusosaamisen lisääminen, erityisesti etä- ja hybridivalmennuksessa.  
  • Etä- ja hybridivalmennus
  • Verkkokoulutukset
  • Valmennusmateriaalit
 2. Seuran hallinnossa ja kehittämistehtävissä toimivien henkilöiden osaaminen digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen lisääntyy. 
  • Erilaisten seuratoiminnassa hyödynnettävien digipalveluiden esittely ja kouluttaminen seuratoimijoille 
  • Verkkokoulutukset
 3. Seuran hallinnossa ja kehittämistyössä toimivien henkilöiden osaaminen palvelumuotoiluun lisääntyy. 
  • Seuratoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
  • Seuran brändin kirkastaminen
  • Seuran palveluiden markkinointi