Liikkuva koulu

LISÄÄ AKTIIVISUUTTA KOULUPÄIVÄÄN

EKLU tukee kouluja fyysisesti ja toiminnallisesti aktiivisen koulupäivän kehittämisessä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Liikunnan aluejärjestöt saavat Opetus- ja kulttuuriministeriöstä avustusta koulujen ja kuntien työn tukemiseen.

Toiminnan tavoitteena on 

Koordinoida alueellisesta Liikkuva koulu –kehittämistyötä, auttamalla ja tukemalla muita toimijoita paikallisessa Liikkuva koulu -kehittämistyössä

Innostaa uusia kouluja matkalle Liikkuvaksi kouluksi 

Auttaa kehittämistyötä tehneitä kouluja toiminnan vakiinnuttamisessa

Tukea Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman viestintää

Kannustaa kouluja ja kuntia koulujen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen sekä rehtorien ja opettajien aktivointi uusien oppimisympäristöjen hyödyntämiseen

EKLU:n tukipalveluja kunnille ja kouluille ovat

Lisätietoja tukipalveluista saat alla olevasta Liikunnan aluejärjestöt Liikkuvien koulujen tukena esitteestä. 

EKLU:n tukipalvelut liikkuville kouluille