Nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvonta koulussa ja oppilaitoksessa

Etelä-Karjalan kaikissa kunnissa järjestetään aikuisten liikuntaneuvontaa. Perusasteella yksilöllistä liikunta- ja hyvinvointineuvontaa osana koulupäivää järjestetään  Lappeenrannassa, Luumäellä, Rautjärvellä ja Ruokolahdella.  Toisella asteen oppilatoksista neuvontaa tarjotaan Lappeenrannan, Savitaipaleen ja Taavetin lukiossa sekä ammattiopisto Sampossa. Koulun ja oppilaitoksen henkilökunnan lisäksi neuvonnan järjestämisessä auttavat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä liikuntatoimi. 

Lähes kaikki maakunnan perusasteen koulut ja toisen asteen oppilaitoksia osallistui verkoston tapaamisiin lukuvuonna 2018-2019.  Lukuvuoden 2019-2020 aikana järjestettiin kaksi toimijatapaamista ja syksyllä 2020. Tapaamisten tavoitteena on auttaa koulun/oppilaitoksen henkilökuntaa käynnistämään tai edelleen kehittämään ja vakiinnuttamaan neuvontapalvelua. Tapaamiset tarjoavat koulutusta, vertaistukea ja jakavat hyviä käytäntöjä. Koulu/oppilaitos järjestää itse liikuntaneuvonnan, määrittelee kohderyhmän ja tavat toiminnalle sekä vastaa resursseista. Kohderyhmäksi suositellaan 5-luokkalaisia ja vanhempia oppilaita.

Jatkossa koulujen ja oppilaitosten liikuntaneuvojat osallistuvat maakunnalliseen liikuntaneuvojien verkostoon, jonka kutsuu kokoon EKSOTE kahdesti vuodessa.


EKLU ja EKSOTE kutsuvat edelleen kaikki eteläkarjalaiset perus- ja toisen asteen koulut ja oppilaitokset mukaan kehittämään nuorten liikuntaneuvontaa osana koulupäivää. Nuorten liikuntaneuvonnan tavoitteena on lisätä nuoren arkiaktiivisuutta ja tukea liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa.

Kaikkien tapaamisten materiaalit ja lukuvuosikyselyt löydät tältä sivustolta.

Nuorten liikuntaneuvonta laajenee Etelä-Karjalan kouluissa


Nuorten liikuntaneuvonnan toimijatapaamisia valmistelee työryhmä, johon kuuluu edustajia:

* EKLU ry
* EKSOTE:n koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
* Kesämäen ja Kimpisen koulut, Lappeenranta
* Ruokolahden koulu
* Lappeenrannan liikuntatoimi
* Liikkuva koulu- ohjelma