Nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvonta koulussa ja oppilaitoksessa

Nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvonnan tavoitteena on lisätä nuoren arkiaktiivisuutta ja tukea liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Perusasteella yksilöllistä liikunta- ja hyvinvointineuvontaa osana koulupäivää järjestetään  Lappeenrannassa, Luumäellä, Rautjärvellä ja Ruokolahdella.  Toisella asteen oppilatoksista neuvontaa tarjotaan Lappeenrannan, Savitaipaleen ja Taavetin lukiossa sekä ammattiopisto Sampossa. Koulun ja oppilaitoksen henkilökunnan lisäksi neuvonnan järjestämisessä auttavat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä liikuntatoimi. 

Lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020 EKLU järjesti yhdessä EKSOTE:n kanssa verkostotilaisuuksia kouluille ja oppilaitoksille liikunta- ja hyvinvointineuvonnan käynnistämiseksi. Tapaamisten tavoitteena oli auttaa koulun/oppilaitoksen henkilökuntaa käynnistämään tai edelleen kehittämään ja vakiinnuttamaan neuvontapalvelua. Tapaamiset tarjosivat koulutusta, vertaistukea ja jakavat hyviä käytäntöjä. Koulu/oppilaitos järjestää itse liikuntaneuvonnan, määrittelee kohderyhmän ja tavat toiminnalle sekä vastaa resursseista. Kohderyhmäksi suositellaan 5-luokkalaisia ja vanhempia oppilaita.

Jatkossa koulujen ja oppilaitosten liikuntaneuvojat osallistuvat maakunnalliseen liikuntaneuvojien verkostoon, jonka kutsuu kokoon EKHVA kahdesti vuodessa.


EKLU ja EKSOTE kutsuvat edelleen kaikki eteläkarjalaiset perus- ja toisen asteen koulut ja oppilaitokset mukaan kehittämään nuorten liikuntaneuvontaa osana koulupäivää.

Kaikkien tapaamisten materiaalit, esittelyvideot ja lukuvuosikyselyt löydät tältä sivustolta.