Nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvonta koulussa

Etelä-Karjalan kaikissa kunnissa järjestetään aikuisten liikuntaneuvontaa. Perusasteella yksilöllistä liikunta- ja hyvinvointineuvontaa osana koulupäivää järjestetään  Lappeenrannassa, Luumäellä, Rautjärvellä ja Ruokolahdella.  Toisella asteen oppilatoksista neuvontaa tarjotaan Lappeenrannan, Savitaipaleen ja Taavetin lukiossa sekä ammattiopisto Sampossa. Koulun ja oppilaitoksen henkilökunnan lisäksi neuvonnan järjestämisessä auttavat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä liikuntatoimi. 

Lähes kaikki maakunnan perusasteen koulut ja toisen asteen oppilaitoksia osallistui verkoston tapaamisiin lukuvuonna 2018-2019.  Lukuvuoden 2019-2020 aikana järjestettiin kaksi toimijatapaamista. Tapaamisten tavoitteena on auttaa koulun/oppilaitoksen henkilökuntaa käynnistämään tai edelleen kehittämään ja vakiinnuttamaan neuvontapalvelua. Tapaamiset tarjoavat koulutusta, vertaistukea ja jakavat hyviä käytäntöjä. Koulu/oppilaitos järjestää itse  liikuntaneuvonnan, määrittelee kohderyhmän ja tavat toiminnalle sekä vastaa resursseista. Kohderyhmäksi suositellaan 5-luokkalaisia ja vanhempia oppilaita.

Toimijatapaamisiin suositellaan vahvasti osallistumaan tiimiä eli useampaa kuin yhtä henkilöä, jotka mahdollistavat toiminnan, esim. rehtori, liikunnanopettaja, kouluterveydenhoitaja, koululiikunnanohjaaja, kunnan liikunnanohjaaja jne. Osallistuminen on maksutonta eikä velvoita käynnistämään liikuntaneuvontaa.
EKLU ja EKSOTE kutsuvat edelleen kaikki eteläkarjalaiset perus- ja toisen asteen koulut ja oppilaitokset mukaan kehittämään nuorten liikuntaneuvontaa osana koulupäivää. Nuorten liikuntaneuvonnan tavoitteena on lisätä nuoren arkiaktiivisuutta ja tukea liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa.

Kaikkien tapaamisten materiaalit ja lukuvuosikyselyt löydät tältä sivustolta kuin myös peruasteen neuvonnasta tehdyn esittelyvideon. Toisen asteen esittelyvideo tuotetaan koronatilanteen sen salliessa, todennäköisesti syksyllä 2020.
Nuorten liikuntaneuvonta laajenee Etelä-Karjalan kouluissa

 

Nuorten liikuntaneuvonnan toimijatapaamisia valmistelee työryhmä, johon kuuluu edustajia:

* EKLU ry
* EKSOTE:n koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
* Kesämäen ja Kimpisen koulut, Lappeenranta
* Ruokolahden koulu
* Lappeenrannan liikuntatoimi
* Liikkuva koulu- ohjelma