Nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvonta koulussa

Etelä-Karjalan kaikissa kunnissa järjestetään aikuisten liikuntaneuvontaa. Keväällä 2019 myös 11 perusasteen koulua Lappeenrannassa, Ruokolahdella ja Luumäellä järjestivät nuorten yksilöllistä liikunta- ja hyvinvointineuvontaa osana koulupäivää. Koulun henkilökunnan lisäksi neuvonnan järjestämisessä auttavat kouluterveydenhuolto ja liikuntatoimi. Lähes kaikki maakunnan perusasteen koulut ja toisen asteen oppilaitoksia osallistui verkoston tapaamisiin lukuvuonna 2018-2019.
EKLU ja EKSOTE kutsuvat edelleen kaikki eteläkarjalaiset perus- ja toisen asteen koulut ja oppilaitokset mukaan kehittämään nuorten liikuntaneuvontaa osana koulupäivää. Nuorten liikuntaneuvonnan tavoitteena on lisätä nuoren arkiaktiivisuutta ja tukea liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa.

Lukuvuoden 2019-2020 aikana järjestetään kaksi toimijatapaamista, joiden tavoitteena on auttaa koulun/oppilaitoksen henkilökuntaa käynnistämään tai edelleen kehittämään ja vakiinnuttamaan neuvontapalvelua. Tapaamiset tarjoavat koulutusta, vertaistukea ja jakavat hyviä käytäntöjä. Koulu/oppilaitos järjestää itse nuorten liikuntaneuvonnan, määrittelee kohderyhmän ja tavat toiminnalle sekä vastaa resursseista. Kohderyhmäksi suositellaan 5-luokkalaisia ja vanhempia oppilaita.

Toimijatapaamisiin suositellaan vahvasti osallistumaan tiimiä eli useampaa kuin yhtä henkilöä, jotka mahdollistavat toiminnan, esim. rehtori, liikunnanopettaja, kouluterveydenhoitaja, koululiikunnanohjaaja, kunnan liikunnanohjaaja jne. Osallistuminen on maksutonta eikä velvoita käynnistämään liikuntaneuvontaa.


Kevään tapaaminen 15.4.2020 klo 9 - 12 Lappeenrannan valtuustosalissa. 

Nuorten liikuntaneuvonta laajenee Etelä-Karjalan kouluissa

 

Nuorten liikuntaneuvonnan toimijatapaamisia valmistelee työryhmä, johon kuuluu edustajia:

* EKLU ry
* EKSOTE:n koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
* Kesämäen ja Kimpisen koulut, Lappeenranta
* Ruokolahden koulu
* Lappeenrannan liikuntatoimi
* Liikkuva koulu- ohjelma