Kulttuuriympäristöä liikunnan keinoin

22.3.2022

EKLU:ssa alkoi vuoden alussa parivuotinen liikkumista ja paikallistuntemusta edistävä hanke.

Hankealueena toimii Kärki-Leader kunnat Imatra, Ruokolahti, Parikkala ja Rautjärvi.

Hankkeella avulla

  • parannetaan maakunnan asukkaiden luontosuhdetta
  • kannustetaan tekemään ympäristön kannalta liikunnallisesti järkeviä arjen valintoja
  • lisätään ihmisten tietoisuutta kotiseutuhistoriasta ja kulttuurista
  • parannetaan luontoreittien vetovoimaisuutta ottamalla huomioon ympäristön tarjoamat erityispiirteet ja yhdistämällä luontoa, liikuntaa ja kulttuuria osana palveluiden tuotteistamista
  • aktivoidaan kaikenikäisiä ihmisiä koko maakunnan alueella.