Tukimuodot seuroille

VALTAKUNNALLISET TUET

TukiHakuaikaLinkki tietoihin

Seuratoiminnan kehittämistuki

Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

marras- 

joulukuu

Seuratuki

Lasten Liike - iltapäiväkerhotoiminta

Tuella pyritään helpottamaan matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminnan järjestämistä.

maaliskuuLasten Liike

Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Avustukset on tarkoitettu lapsille ja nuorille suunnatun, säännöllisen ja tavoitteellisen, lukuvuoden aikaan ajoittuvan harrastustoiminnan sekä koulujen loma-aikoihin ajoittuvan päiväleiritoiminnan järjestämiseen.

marras- joulukuuErityis-avustus

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallinen kehittämisavustus

Tavoitteena on lisätä väestön liikuntaa Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

loka- marraskuuKehittämis-avustus

Erityisavustus liikunnan kehittämishankkeisiin

Laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. 

rakentamista edeltävän vuoden loppuun mennessäKehittämis-hanke

Kehittämis- ja investointihankkeet

Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet.

jatkuvaInvestointi-hanke

Kunnossa Kaiken Ikää

Hanketuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi. 

Kehittämishanketuki toimintamallien kehittämiseen, jotka edistävät merkittävästi poikkihallinnollista yhteistyötä.  

Hanketuki: maaliskuu ja syyskuu

Kehittämis-hanketuki: syys-maaliskuu

KKI-tuki

Valio Akatemia Stipendit

Tukea harrastuksen aloittamiseen, varusteisiin, leiri- tai turnausmatkaan, tapahtumaan, valmennuskuluihin tai mahdollisesti ravitsemuksesi kehittämiseen.

Vuoden loppuun mennessäValioPAIKALLISET TUET

TukiHakuaika

Linkki

tietoihin

Imatran tapahtuma- ja           toiminta-avustukset

Toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Liikuntaseurojen kohdalla toiminta-avustus sisältää paikallisten kilpailuiden kohdeavustuksen.

Imatra base camp - tapahtumatuki

·        Haku on suunnattu erityisesti tapahtumille, joilla on merkitystä alueen taloudelle ja matkailuelinkeinolle, esim. viihde-, kulttuuri- tai liikuntatapahtumat.

·        Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti uusille tapahtumille sekä jo olemassa olevien tapahtumien uudistamiseen ja kehittämiseen.

Toiminta-avustus:

maalis-huhtikuu

Tapahtuma-avustus:

jatkuva

IBC tapahtuma-tuki: 

jatkuva

Imatran 

avustus

Lappeenrannan avustus erityisliikuntatoiminnan järjestämiseen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta myöntää harkinnan mukaan yleisavustusta erityisliikuntajärjestöille tai niille järjestöille, jotka järjestävät erityisryhmille soveltuvaa liikuntatoimintaa kaupungin asukkaille. 

Muut harkinnanvaraiset kohdeavustukset

  • Vuosijuhlat
  • Yleishyödyllisten urheilupaikkojen kunnostaminen
  • Kaupunkilaisten kunto- ja terveysliikunnan edistäminen

Tapahtumakumppanuus

Kumppanuuksien edellytyksenä on, että toiminta kohdistuu Lappeenrantaan, mutta toimijan kotipaikan ei välttämättä tarvitse olla Lappeenranta. Yhteys: Teemu Myyryläinen, puh. 040 351 6488.

Erityis-liikunta: joulu- tammikuuHarkkinnan varaiset: jatkuva

Lappeen-rannan avustus

Etelä-Karjalan Osuuspankki

Tukea voi hakea esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin, lasten ja nuorten urheilu- ja kulttuuritoimintaan tai muuhun edellä mainittua kohderyhmää tukevaan yleishyödylliseen toimintaan.

helmi-maaliskuuOP

Etelä-Karjalan Säästöpankki Säätiö

Järjestöt, yhdistykset tai seurat voivat hakea avustuksia säästäväisyyden sekä taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen, kulttuurin, tieteen ja taloudellisen kehityksen tukemiseen.

vuoden loppuun mennessäEKSP

Etelä-Karjalan Osuuskauppa Kannustajat

Kaikki Etelä-Karjalassa lasten ja nuorten urheilu- tai kulttuuriharrastuksia järjestävät seurat voivat keskitetysti hakea tukea toimintaansa. 


Kannustajat

Etelä-Karjalan Liitto

Etelä-Karjalan kehittämisrahasto ja maakunnan kehittämisrahasto


E-K liitto