Tiedotteita

Hankkeen avausseminaarit pidettiin Imatralla 25.4., Kouvolassa 26.4., Mikkelissä 29.4.2019

Avausseminaareihin osallistui seuraväkeä, erilaisten paikallisten yritysten edustajia sekä kuntien työntekijöitä. Hanke itsessään otettiin positiivisesti vastaan ja alueen toimijat ovat kiinnostuneet liikuntamatkailun kasvattamisesta. Seminaarin aikana esille nousi kysymyksiä, joihin toivottiin vastauksia.

Seminaari herätti keskustelua hankkeeseen valikoitujen tapahtumien ja oheispalveluiden osalta. Mukaan haluavia tahoja olisi varmasti enemmänkin. Tuli esille, että maakunnissa on matkailualalla runsaasti käyttämättömiä resursseja, jossa liikuntamatkailu on yksi osa tätä resurssia.

Kerroimme hankkeen jakautuvan koko Kaakkois-Suomen alueelle. Aktiviteetteja on niin isojen kuin pienienkin toimijoiden tarjoamina. Aikataulu ja työvoimaresurssit säätelevät kuitenkin hanketta ja näin muodoin kaikkea ei voida ottaa mukaan. Toisaalta hankkeen tarkoitustahan on käynnistää, kokeilla ja kehittää uusia toimintamalleja joilla saadaan ihmiset kiinnostumaan alueestamme.

Keskusteltiin myös yleisellä tasolla tapahtumatuotannosta seurojen näkökulmasta ja miten nämä tapahtumat voitaisiin valjastaa paremmin matkailutuotteiksi. Myös kaupunkien matkailu- ja tapahtumapalveluista kaivattiin apuja tällaiseen tuotteistamiseen.

Verkostoitumalla muun matkailuväen kanssa voidaan kehittää uusia tapahtumia, jotka hankkeen verkoston avulla voivat tavoittaa potentiaalisia pietarilaisia asiakkaita.

On valmiiksi olemassa hienoja pieniä ja suuria liikuntatapahtumia, joita hankkeen avulla pystytään laajemmin pietarilaisille markkinoimaan. Verkostoituminen ja tiedottaminen ovat Vector-Sport hankkeen avaintekijöitä, mutta ei voi unohtaa, että tapahtuman järjestäjillä on oltava valmius ottaa vastaan uusia osanottajia. Yhdessä tekeminen luo siihen hyvät edellytykset.