Terve Länsi-Saimaa -hanke

Aikataulu: 1.1.2017-31.12.2021


Kohderyhmä: Taipalsaaren, Savitaipaleen, Lemi, Luumäen ja Lappeenrannan maaseutualueen väestö
 

Tausta

Valtakunnallinen liikuntaelämä elää muutosten aikaa. Osa syynä on mm maakunta- ja järjestöuudistus joka muokkaa terveyspalveluita aivan uudella tavalla. Väestön ikääntyminen ja maaseudulta poismuutto osaltaan ovat tuoneet lisähaasteita erityisesti pienille kunnille. Ikääntyminen lisää palvelutarvetta. Työikäisen väestön poismuutto vie palveluita pois suuriin asutuskeskuksiin. Vuoden 2016 alusta olemme toteuttaneet maakunnan pohjoisosassa Terve Elämä hanketta, joka on edennyt positiivisessa myötätuulessa. Hankkeen ytimessä on maaseudun asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä. Tällä tavoin voimme tuottaa palveluita pienillä resursseilla yhteistyössä. Maakunnan hyvinvointiohjelmaan on myös tavoitteeksi asetettu liikuntaneuvonnan toteutuminen Etelä-Karjalan kaikissa kunnissa vuoteen 2020 mennessä. Valtakunnalliset ja maakunnalliset tavoitteet kulkevat siis samassa suunnassa toimintamme kanssa.


Toiminta-ajatus

Hankekauden aikana synnytämme hankealueen kuntiin liikuntaneuvontatoimintaa yhdessä kuntien ja EKSOTEn kanssa. Toiminnan tavoitteena on kannustaa terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia liikunnan pariin tai elintavoiltaan riskiryhmässä olevia toteuttamaan parempia elintapoja. Hyödynnämme toiminnassamme kuntien liikunta-ammattilaisia ja EKSOTEn fysioterapeutteja ja ravitsemusneuvontaa.

Lisäksi teemme tiedotustyötä terveellisten elintapojen puolesta ja kannustamme eri sidosryhmiä lähtemään kuntatasolla mukaan yhteistyöhön edistämään hyvinvointipalvelukokonaisuuksia. Tällaisia ovat mm liikunnan puheeksi ottaminen, matalankynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen, liikuntaneuvonnan polkujen rakentaminen ja laaja-alainen tiedottaminen hyvistä elintavoista.

Toteutamme hankkeessa jalkautumista työpaikoille, oppilaitoksiin ja julkisilla paikoilla oleviin tapahtumiin. Lisäksi tuotamme hankkeessa tilaisuuksia, joissa mitataan mm. kehonkoostumusta ja kerrotaan terveellisistä elintavoista ja ohjaamme ihmisiä liikuntaneuvonnan pariin. Tavoitteenamme on myös kouluttaa eri toimijoita liikuntaneuvonnan puheeksi ottamiseen.

Hanke synnyttää uusia toimintatapoja ja yhteistyörakenteita joiden avulla kevennämme terveydenhuollon paineita ja edistämme hyvinvointia. Vahva paikallisuus takaa hankkeelle pitkän elinkaaren myös hankeajan jälkeen.


Yhdyshenkilö:

Mikko Ikävalko, p. 0400 478 134

mikko.ikavalko(ät)eklu.fi