Uusi Normaali -toimintaohjeisto

22.6.2021

Turvallinen urheilu & liikunta -ohjeisto on koottu infopaketti urheilu- ja liikunta-alan toimijoille toiminnan järjestämiseen poikkeusolosuhteissa. Ohjeiston tarkoituksena on toimia mahdollisimman käytännönläheisenä työkaluna turvallisen toiminnan mahdollistamiseksi ja sujuvaksi järjestämiseksi erityisesti epidemia-/pandemia-aikana. Ohjeistoa voidaan hyödyntää pohjana myös muihin poikkeusolosuhteisiin. 

Ohjeisto pitää sisällään kootusti yleisluontoisia ohjeistuksia, hyviä käytänteitä, linkkejä keskeisiin päivittyviin tietolähteisiin sekä käytännönläheisiä työkaluja turvallisen urheilun ja liikunnan toiminnan järjestämiseen. Ohjeistoa ei tule noudattaa sellaisenaan, vaan tulkita ja soveltaa aina tilannekohtaisesti suhteessa organisaatiokohtaisiin erityispiirteisiin sekä kansallisiin ja alueellisiin viranomaisohjeistuksiin.

Uusi Normaali toimintaohjeisto on luotu Santasport Lapin Urheiluopiston toteuttamassa Turvallinen urheilu ja liikunta –hankkeessa, keväällä 2021. Ohjeiston hyviä käytänteitä ja ratkaisuja varten on kuultu monipuolisesti liikunta-alan toimijoita, palveluiden ja tapahtumien järjestäjiä sekä asiantuntijoita ja Lapin alueen terveysviranomaisia.

Ohjeiston ratkaisuja ja malleja tulee tulkita ja soveltaa aina tilannekohtaisesti suhteessa organisaatiokohtaisiin erityispiirteisiin sekä kansallisiin ja alueellisiin viranomaisohjeistuksiin.

Klikkaa toimintaohjeistoon