Rekry - kehityspäällikkö

6.3.2023

Kehityspäällikköä haetaan Suomen Liikunnan Alueet ry:lle

Suomen Liikunnan Alueet ry perustettiin maaliskuussa 2021. Yhdistyksen tarkoituksesta on kirjoitettu sääntöihin seuraavasti: Järjestö on maakunnallisista liikunnan aluejärjestöistä koostuva yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on edistää liikunnan ja urheilun asemaa ja merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä edistää liikunnallisen elämäntavan nostamista keskeiseksi osaksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä.

Missiomme mukaan: Edustamme, edistämme ja suojelemme jäsentemme yhteisiä etuja vaikuttamisen ja viestinnän keinoin. Tuemme jäseniämme moniarvoisen, koko elämänkulun kestävän liikunnan ja urheilun edistämisessä.


Järjestön perustajina ja jäseninä ovat Suomen viisitoista alueellista Liikunnan aluejärjestöä. Lisätietoa löydät meistä https://www.suomenliikunnanalueet.fi/  ja jäsenalueidemme 
toiminnasta https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/ .


Toimintamme kehittyessä uuteen vaiheeseen haemme Suomen Liikunnan Alueet ry:lle

 

KEHITYSPÄÄLLIKKÖÄ

Kehityspäällikkö vastaa Suomen Liikunnan alueet ry:n strategian ja toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta, operatiivisesta toiminnasta sekä taloudesta.  Kehityspäällikön tehtävänä on tuottaa lisäarvoa Liikunnan aluejärjestöjen tekemälle toiminnalle esimerkiksi yhteisten hankkeiden kehittämisellä ja koordinoinnilla, yhteisillä hankinnoilla ja kumppanuuksilla, yhteisten materiaalien tuottamisella ja koordinoinnilla sekä muulla kehittämistyöllä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, liikuntakulttuurin tuntemusta, eri rahoituskanavien sekä hanketoiminnan tuntemusta. Kokemus alueellisesta tai valtakunnallisesta järjestötoiminnasta sekä verkostotyöstä ovat eduksi tehtävän hoidossa, kuten myös sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Arvostamme aikaisempaa työkokemusta liikunnan alalla. Rohkea asenne ja innovatiivisuus kehittää ja esittää uusia näkemyksiä toiminnan kehittämiseksi on työssä eduksi.

Tehtävä tarjoaa itsenäisen ja yhteistyötä edellyttävän tehtäväkentän. Eri verkostoissa toimiminen ja liikuntavaikuttaminen kuuluvat oleellisena osana tehtävään. Tehtävä on haastava näköalapaikka liikunnan aluejärjestöjen alueelliseen liikuntatyöhön sekä valtakunnalliseen vaikuttamiseen. Kehityspäällikkö vastaa tehtävistään hallitukselle ja hänen esihenkilönä toimii hallituksen puheenjohtaja sekä operatiivisissa asioissa aluejohtajien kollegion puheenjohtaja.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan. Työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi. Tehtävään valittu voi tukeutua tehtävän hoidossa Liikunnan aluejärjestön paikalliseen alueelliseen toimistoon. Lisäksi hänellä tulee olla valmiudet tehdä töitä Helsingissä. Etätöitä on mahdollista tehdä erikseen sovittavalla tavalla. 


Kirjalliset hakemukset cv:n kanssa palkkatoiveineen pyydetään lähettämään 24.3.2023 klo 16.00 mennessä sähköpostilla aluejohtaja Aino-Maija Sirenille (aino-maija.siren@plu.fi).Lisätietoja antaa 

hallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä, puh. 044 703 9012 (vastaajaan soittopyyntö) tai sähköpostilla mika.penttila@ouka.fi 

tai aluejohtaja Aino-Maija Siren, puh. 040 026 8761 tai aino-maija.siren@plu.fi