Varhaiskasvatusyksiköiden liikuntavastaavien verkostotapaaminen

  • ke 7.9.2022 klo 1315
  • Imatran urheilutalo

Teema: lasten motoristen taitojen havainnointi ja tukeminen vasu-perusteisesti 

Tervetuloa kuulemaan, keskustelemaan  ja oppimaan lasten motoristen taitojen havainnoinnista ja tukemisesta varhaiskasvatuksessa. 


Varhaiskasvatussuunnitelmasta (2018) poimittua

”Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja motoriselle oppimiselle. Tämän vuoksi lasten motoristen taitojen suunnitelmallinen havainnointi on tärkeää. Henkilöstön tulee suunnitella päivän rakenne, sisä- ja ulkoympäristö sekä toiminnan sisällöt niin, että lapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilanteissa.”

”Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa sekä motorisia perustaitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja.”

”Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja motoriselle oppimiselle.”


OHJELMA

kahvit tarjolla klo 12.30 alkaen

klo 13 aloitus

Toiminnallinen esittäytyminen

Keskustelu pienryhmissä 

  • Miten motoriikan havainnointia ja tukemista tällä hetkellä yksiköissä tehdään?
  • Miten näkyy kunta/yksikkö/ryhmä-vasussa? 
  • Onko lasten havainnoinnissa ja taitojen tukemisessa käytössä jokin toimintatapa tai materiaaleja? 

Tietoisku: Piilo-tutkimushankkeen työkalut varhaiskasvattajille, 4–6-vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus ja motoriset taidot. Anette Mehtälä, tutkimuskoordinaattori, Likes-tutkimuskeskus

Miten tämä tehdään meillä 3-5 vuotiaiden kanssa,  Henna Viuhkonen, vo, Joutsenon päiväkoti. Havainnoinnin toimintamallin esittely  ja kokeileminen käytännössä.

Miten havainnoinnin toimintamallia lähdettiin toteuttamaan 1-3 -vuotiaiden ryhmässä, Hanna Sutinen, vo, Imatrankosken päiväkoti

Loppukeskustelu

klo 15 päätös


Ilmoittautuminen 31.8. mennessä Ilmoittautumislomake | Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (eklu.fi)


Lisätiedot

Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

lasse.heiskanen@eklu.fi