Varhaiskasvatusyksiköiden liikuntavastaavien verkostotapaaminen

Teema: digiloikka liikkuen

Tervetuloa kuulemaan, keskustelemaan  ja oppimaan digitaalisuuden ja liikkeen yhdistämisen mahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaan varhaiskasvatuksessa tutustutaan erilaisiin digitaalisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. Lisäksi henkilöstö ohjaa lapsia digitaalisten ympäristöjen monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksissa alle kouluikäisille lapsille suositellaan kolmea tuntia fyysistä aktiivisuutta päivässä. Jotta suositus toteutuu, tulee varhaiskasvatuksen arjen olla toiminnallista ja fyysiseen aktiivisuuteen kannustavaa. Myös digitaalisiin välineisiin ja mediasisältöihin tutustumista voidaan tehdä toiminnallisella ja liikettä lisäävällä tavalla.


OHJELMA

kahvit tarjolla klo 13.00 alkaen

klo 13.30 aloitus

Osallistujien kokemusten vaihtoa digin ja liikkeen yhdistämisestä vakassa

Vasu-perusteet, digitaalisuus ja liike, Sikke Korhonen, luokanopettaja, sosionomi amk, EKLU:n kouluttaja

Minityöpajoja

  • digitaalinen osaaminen, Reetta Kauppinen, varhaiskasvatuksen digitutor, Imatran kaupunki
  • medialukutaito, Roope Pohjonen, varhaiskasvatuksen opettaja, Pontuksen päiväkoti
  • ohjelmointiosaaminen, Sikke Korhonen

klo 15.30 päätös


Ilmoittautuminen 14.3. mennessä Ilmoittautumislomake | Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (eklu.fi)

Lisätiedot

Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

lasse.heiskanen@eklu.fi