Neuvoloissakin voi liikkua!

21.6.2021

Neuvoloiden liikunnallistamisella ja perheille jaettavilla materiaaleilla halutaan konkreettisesti muistuttaa päivittäisen liikkumisen, terveellisten elintapojen ja perheen yhdessä vietetyn ajan tärkeydestä kannustamalla perhettä yhteisiin liikkumishetkiin. 

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu toteutti kesäkuussa neuvoloita liikunnallistavia lattiateippauksia maakunnan pohjoisen alueen neuvoloissa. Teippaukset kutsuvat lapsia liikkumaan odotustiloissa istumisen sijaan ja välittävät koko perheelle viestiä terveiden elintapojen merkityksestä hyvinvointiin. 

Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan neuvoloiden odotustilat sekä terveydenhoitajien vastaanottohuoneet kokivat värikkään muodonmuutoksen.  Kevään aikana EKLU:n ja EKSOTE:n neuvoloiden henkilökunta tekivät yhteisesti suunnitelmat tilojen virikkeellistämiseksi lattia- ja seinäteippauksin. EKLU:n henkilökunta toteutti teippaukset neuvolaterveyden hoitajien avustamina kesäkuun puolivälissä. Teippausten lisäksi kalusteita järjesteltiin uudelleen, jotta tilaa liikkumiselle syntyi enemmän. Tilat ovat heti asiakkaiden hyödynnettävissä. 

- Neuvolan ja EKLU:n hyvällä yhteistyöllä neuvolan odotustiloihin saatiin mielenkiintoiset temppuradat. Vastaanotolle pääsyä odotellessa lapsi pääsee kokeilemaan temppuradan tarjoamia eri mahdollisuuksia.  Liikunnallisen odotustilan tarkoituksena on myös motivoida lapsia ja perheitä liikunnan pariin, toteaa Eksoten neuvoloiden esimies Anu Koponen.

EKLU:n terveysliikunnan kehittäjä Mikko Ikävalko esittelemässä tyytyväisenä työnjälkeä

Yhteinen aika on tärkeää 

Tavoite on tarjota lapselle ja aikuiselle yhteinen leikkihetki neuvolakäynnin yhteydessä. Tehtäväpisteillä lapsi voi harjoitella motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainotaitoja sekä kehonhahmotusta. Hyppäämistä saa harjoitella eri suuntiin yhdellä ja kahdella jalalla, viivoja pitkin tasapainoilla etu- ja takaperin, seinäteippejä pitkin kuljettaa sormea tai pikkuautoa eri tasoissa sekä häntäpalloa heittää kohteisiin. Kahteen neuvolaan rakennettu palamatto tarjoaa alustan lapsen ja aikuisen yhteiselle temppuilulle. Tehtäväpisteet hieman vaihtelevat neuvoloiden tilojen mukaan. Kaikkien vastaanottohuoneiden lattiat saivat myös värikkäitä muotoja ikäkausitarkastusten tehtävien tekemistä varten. 


Neuvolassa vietetty aika on lyhyt ja käyntejä harvoin. Lapsen päivittäisen liikkumisen tarvetta neuvoloiden lattiateippaukset eivät tietenkään tyydytä. Teippausten avulla halutaan konkreettisesti muistuttaa, että neuvolassa niin kuin kotonakin voi liikkua: jokainen perheen yhteinen liikkumistuokio on monella tapaa tärkeä. Liialliseen istumiseen pitää kiinnittää huomioita ja passiivista elämäntapaa voi muuttaa fyysisesti aktiivisemmaksi pienin teoin.  Liikunnallisia taitoja opitaan vain tekemällä ja toistojen kautta. Liikunnalliset taidot auttavat lasta pärjäämään arjessa. Toisaalta lapselle oman vanhemman huomio ja yhteinen aika ovat parasta mitä hän voi toivoa. Lisäksi värikkäät teippaukset tuovat julkiseen tilaan iloa ja piristystä, ne ovat itsessään viesti hyvinvointia rakentavien elintapojen puolesta.  


Liikuntaneuvonnasta tukea elintapamuutokseen 

Elintavoissaan tukea tarvitseville perheille viestitään mahdollisuudesta ja heitä aktiivisesti ohjataan liikuntaneuvontaan sekä hyvinvointivalmennukseen, joissa ammattilaiset prosessimaisesti tukevat asiakkaan elintapamuutosta. Neuvoloiden seinillä olevissa Neuvolassakin voi liikkua -julisteissa palvelusta mainitaan. Asia voi nousta esiin myös puolin tai toisin terveydenhoitajakäynnin yhteydessä. 


Kotonakin voi liikkua! 

EKSOTE:n pohjoisissa neuvoloissa jaetaan 3-vuotiaiden perheille leppäkerttupallo ja Kotonakin voi liikkua! -materiaali. Ne kannustavat jatkamaan yhteistä liikkumista kotona. Materiaali sisältää tietoa liikkumisen merkityksestä ja vanhemman tärkeästä roolista sekä muistuttaa pienten lasten elintapojen muodostuvan jo varhain. Ennen kaikkea materiaalissa on vinkkejä yhteisiin pallotteluhetkiin kotona. Perheille jaettavan esitteen lisäksi pallotteluvideot löytyvät kaikille avoimina EKLU:n sivuilla ja youtube:ssa. 

Neuvoloiden liikunnallistaminen on osa Elintapaneuvonnan palvelupolkuhanketta.