Työpajat

Sykettä sydämeen -liikuntaseminaarin työpajojen sijainnit Imatran Kylpylän ympäristössä

TYÖPAJAT (paikka)

1. Tunteet hukassa  (L = laavu)

2. Liikunta varhaiskasvatuksessa on jokaisen lapsen oikeus (S = sali)

3.  Nassikkapaini (S = sali)

4. Pääsenhän minäkin mukaan  - ohjaten onnistumisiin (S = sali)

5. Pesisliikkari: aktiivista tekemistä ja onnistumisen elämyksiä jokaiselle lapselle (K = kenttä)

1. Tunteet hukassa

Tunteet hukassa työpajassa tutustutaan Suomen Ladun ulkona toteutettavaan tunnekasvatusmateriaaliin. Tunteet hukassa -metsäseikkailulla opitaan tunnetaitoja toiminnallisesti luonnossa liikkuen. Seikkailu sisältää aistiharjoituksia, kehontuntemusharjoituksia, luonto- ja tunnetyöskentelyä sekä tarinallisuutta.

Mari Parikka-Nihti, Lasten luontotoiminnan asiantuntija, VO, Suomen Latu


2.  Liikunta varhaiskasvatuksessa on jokaisen lapsen oikeus

Työpajassa sukelletaan liikkumisen inkluusioon varhaiskasvatuksen yleisen tuen näkökulmasta. Miten mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumista varhaiskasvatuspäivän aikana? Miten huomioida erilaiset liikkujat ja muokata toimintaa yksilöiden ja ryhmän tarpeet huomioiden?  Työpajasta saat työkaluja, materiaaleja, ideoita ja vinkkejä arjen työn tueksi.

Essi Kaipainen, varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori, Kirkkonummi


3. Nassikkapaini

Nassikkapaini työpajassa saat vinkkejä lapsien kanssa turvallisesti toteutettavaan painiin. Työpaja sisältää lapsille soveltuvia yksilöharjoitteita ja kilpailuita, joissa liikutaan monipuolisesti ja mielikuvitusta hyödyntäen. Lisäksi pääset tutustumaan erilaisiin leikkimielisiin parikamppailuihin.  Työpajan harjoitteet ovat lapsia motivoivia ja kehittävät lapsen koordinaatio ja liikkumistaitoja monipuolisesti.

Tuomo Tynkkynen, liikunnanohjaaja


4. Pääsenhän minäkin mukaan - ohjatusti onnistumisiin

Käytännön harjoitteita sisältävässä työpajassa käydään läpi ohjatun liikuntatuokion mahdollisuuksia lasten liikunnallisen kehittymisen tukena. Työpajassa saat ideoita, kuinka tukea kaikkien lasten osallistumista yhteiseen toimintaan ja kuinka innostaa lapsi liikkumaan. 

Milla Reponen, liikunnan lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu


5. Pesisliikkari: aktiivista tekemistä ja onnistumisen elämyksiä jokaiselle lapselle

Suomen Pesäpalloliitto on uudistamassa 3–6-vuotiaiden pesisliikkaritoimintaa ja sen materiaaleja. Tämän myötä päivitetään laadukkaat ja toimivat materiaalit liikuntatuokioiden ohjaamiseen niin seuratoiminnassa kuin varhaiskasvatuksessakin.

Liikkaritoiminnassa tärkeintä on liikunnallisuuteen kannustaminen, ryhmässä toimimisen opettelu sekä monipuolisen liikunnan ja motoristen perustaitojen omaksuminen leikin varjolla. Tämän myötä tutustutaan myös pesäpallon perustaitoihin. Tavoitteena on tuottaa iloa ja onnistumisen elämyksiä jokaiselle lapselle.

Työpajassa on tarkoituksena esitellä pesisliikkaritoimintaa sekä antaa vinkkejä liikuntatuokioiden ohjaamiseen Pesäpalloliiton materiaaleja hyödyntämällä.

Mona Hupli-Kotiranta, seurakehittäjä, Pesäpalloliitto