Uudet lasten ja nuorten liikkumissuositukset

7.4.2021

Monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä


Kaikille 7-17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Suosituksen mukainen määrä liikkumista voi kertyä useista liikkumisen hetkistä päivän aikana. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää. 

Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten ja nuorten terveelle kasvulle ja kehitykselle sekä hyvinvoinnille. Suomessa vain noin puolet 7−12-vuotiaista ja vain alle viidesosa 13−17-vuotiaista liikkuu suositusten mukaan. Tarve liikkumisen lisäämiseen on olemassa. 

Uusi kansallinen lasten ja nuorten liikkumissuositus kuvaa parhaaseen tieteelliseen näyttöön perustuen, kuinka paljon ja millaista liikuntaa lapset ja nuoret tarvitsevat hyvinvointinsa turvaamiseksi. 

Kaikille 7−17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää. Uuden suosituksen mukaan lasten ja nuorten olisi hyvä liikkua viikon jokaisena päivänä, ja suurimman osan liikkumisesta tulisi olla kestävyystyyppistä. 

Teholtaan rasittavaa kestävyystyyppistä liikkumista sekä lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liikkumista tulisi tehdä vähintään kolmena päivänä viikossa. Liikkumisen tulisi olla monipuolista, jolloin erilaiset liikuntataidot kehittyvät. Myös liikkuvuuteen on hyvä kiinnittää huomiota. 

Suosituksen mukainen määrä liikkumista voi kertyä useista liikkumisen hetkistä päivän aikana. Vähäisempikin liikkumisen määrä on hyödyllistä, vaikka suositus ei täyttyisikään viikon jokaisena päivänä. Liikkumisen ilo auttaa pysyvien liikkumistottumusten ja harrastusten löytämisessä. 

Turvallinen ja yhdenvertaisesti saavutettava päivittäinen liikkuminen kuuluu kaikille lapsille ja nuorille. Liikkumissuosituksen keskeisiä toimeenpanijoita ovat perhe ja kaverit, koulut ja oppilaitokset, liikunta- ja urheiluseurat ja kaikki liikuntaharrastusten järjestäjät, kunnat sekä valtionhallinto. 

Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus valmisteltiin monitieteisessä ja -ammatillisessa lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin asiantuntijaryhmässä. Suosituksen ydin ei ole juuri muuttunut aiemmasta vuoden 2008 suosituksesta, mutta suosituksen sisältöä on muokattu vastaamaan paremmin viime vuosina merkittävästi kasvanutta, monipuolistunutta ja tarkentunutta tutkimusnäyttöä lasten ja nuorten liikkumisesta. 


Lisätietoa liikkumissuosituksista

Liikkumissuositusten valmistelijat 

  • Apulaisprofessori Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto puhelin: 040 805 3974 tai sähköposti: arja.saakslahti@jyu.fi
  • Tutkimusjohtaja Tuija Tammelin, Likes puhelin: 0400 247 998 tai sähköposti: tuija.tammelin@likes.fi
  • Johtaja, professori, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari, UKK-instituutti puhelin: 040 505 9157 tai sähköposti: tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi 

Liikkumissuositustyöryhmän puheenjohtaja

  • Pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö puhelin 029 533 0018 tai sähköposti: minttu.korsberg@minedu.fi 

Liikkumissuosituksen julkistaminen  

Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus on luettavissa 7.4.2021 alkaen kello 12.00 osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-853-3


Tiedustelut: suunnittelija Saku Rikala, valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö sähköposti: saku.rikala@minedu.fi tai puhelin: 029 533 0042