Liikuntaneuvonnalle valtakunnalliset suositukset

9.4.2021

Liikuntaneuvonnan parissa toimivat ammattilaiset ovat saaneet suositukset työn toteuttamiseen, yhteistyöhön ja arviointiin. Niillä pyritään parantamaan sekä yhtenäistämään kunnissa ja maakunnissa tarjottavan liikuntaneuvonnan laatua ja sen myötä vahvistamaan liikuntaneuvonnan vaikutuksia. Suositukset auttavat rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä linjaavat, mitä prosessissa tapahtuu. Valtakunnalliset suositukset on kohdennettu erityisesti liikuntaneuvonnan toteuttajille sekä kehittäjille. Koska laadukas liikuntaneuvonta vaatii monialaista yhteistyötä, suositukset koskevat laajasti eri ammattiryhmiä. 

Valtakunnallisena tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa on suositusten mukaista liikuntaneuvontaa, ja jokainen saa tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseen. Päämääränä on, että vuoteen 2025 mennessä kaikissa kunnissa ja/tai hyvinvointialueilla toteutuu poikkihallinnollinen liikuntaneuvonta. 

Suositusten perusteluna on Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite edistää hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Keinona on ehkäistä kansansairauksia sekä lisätä matalan kynnyksen elintapaohjausta ja muita ennaltaehkäiseviä toimia. Perusteluna ovat myös Liikuntapoliittinen selonteko ja valtioneuvoston periaatepäätös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä. 


Asiantuntijayhteistyön tulosta 

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset on laadittu yhteistyössä monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa. Työn pohjana ovat tutkittu tieto, asiantuntijatyö sekä kenttätyöstä ammennetut hyvät käytännöt ja kokemukset. Liikkumattomuuden kustannukset ovat korkeat ja tavoitteellinen liikuntaneuvonta on keino vähentää liikkumattomuudesta syntyvää taloudellista taakkaa sekä lisätä hyvinvointia. Työ liikuntaneuvonnan edistämiseksi koetaan tärkeäksi ja ajankohtaiseksi, ja niinpä useat organisaatiot ja yhteistyötahot ovat sitoutuneet levittämään tietoa suosituksista ja puhumaan asian puolesta. 

Suositukset pähkinänkuoressa: 

1. Liikuntaneuvonnan tulee olla laadukasta. 

2. Neuvojalla tulee olla riittävä osaaminen. 

3. Liikuntaneuvonnan tulee olla tavoitteellista. 

4. Liikuntaneuvonnan tulee olla yksilöllistä ja vaiheittain etenevää. 

5. Liikuntaneuvonnan palveluketju rakennetaan vain poikkihallinnollisella yhteistyöllä. 

6. Liikuntaneuvontaa tulee arvioida. 

7. Kirjaamisen ja tilastoinnin tulee olla osa liikuntaneuvonnan arviointia. 

Lisätiedot: 

Sari Kivimäki, kehittämispäällikkö, Liikkuva aikuinen -ohjelma puh. 0400 247 444 sari.kivimaki@liikkuvaaikuinen.fi 

Jyrki Komulainen, ohjelmajohtaja, Liikkuva aikuinen -ohjelma puh. 0500 542 193 jyrki.komulainen@liikkuvaaikuinen.fi 

Liikuntaneuvonnan suositukset kokonaisuudessaan: 

https://liikkuvaaikuinen.fi/wp-content/uploads/2021/03/Liikuntaneuvonnan_suositukset_FINAL.pdf