Haetaan koordinaattoria työllisyyshankkeeseen

22.12.2020

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n työllisyyshanke tarjoaa maakunnan liikuntaseuroille ja muille yhdistyksille mahdollisuuden palkkatuella työllistämiseen. Työnantajina toimivat urheiluseurat, joiden valtuuttamina EKLU hoitaa palkkatukeen liittyviä asioita heidän puolestaan aina palkanmaksua myöten. Työntekijöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille tuetaan ja edistetään työhönvalmennuksen ja työnetsinnän avulla.

EKLU:n työllisyyshankkeen painopistealueet ovat

 • palkkatukityöpaikkojen luominen maakunnan urheiluseuroihin ja muihin yhdistyksiin
 • avoimille työmarkkinoille työllistymisen tukeminen ja edistäminen työhönvalmennuksen ja työnetsinnän avulla
 • urheiluseuratyöllistämisen vaikuttavuuden parantaminen
 • yritysyhteistyö ja työnetsintä avoimilta työmarkkinoilta.

EKLU:n työllisyyshanke toimii koko maakunnan alueella työllistämispalveluiden tuottamisessa ja mahdollisuuksien luomisessa. Työllisyyshankkeen kautta luodaan työpaikkoja urheiluseurojen monipuolisiin työtehtäviin.

Haemme hankkeeseen hankekoordinaattoria, joka käynnistää hankkeen ja toimii itsenäisesti hankkeen alkuvaiheessa. Myöhemmin hankkeeseen palkataan työhön valmentaja koordinaattorin työpariksi.

Haemme henkilöä, jolla on

 • tuntemusta urheiluseura tai yhdistystoiminnasta
 • hanketyöskentelyn ja -raportoinnin osaamista
 • kokemusta ohjaus- ja neuvontatyöstä
 • hyvät vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot
 • tuntemusta työllistämisen tukimuodoista
 • oman työn organisointitaidot

Vastuualueet

 • hankkeen käytännön toteutus
 • hankkeen koordinointi ja palvelujen kehittäminen
 • maakunnallinen verkostotyö
 • sidosryhmäyhteistyö
 • yritys-, oppilaitos- ja kuntayhteistyö
 • viestintä ja raportointi


Hankkeen hallinnoijana toimii Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry ja hankkeesta vastaa aluejohtaja. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (EKLU) on maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija -, kehittämis- ja yhteistyöjärjestö, jonka päätehtävänä on eteläkarjalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen. Tavoitteena on laaja- alainen liikunnan ja urheilun edistäminen. Kohderyhmiin kuuluvat niin organisoituneen liikunnan ja urheilun toimijat kuin tavalliset arkiliikkujat ja liikkumattomat. EKLU:n jäseniä ovat urheiluseurat, alueelliset ja maakunnalliset liikunta ja urheilujärjestöt, kansanterveysjärjestöt sekä muut järjestöt.

Toiminnan painopistealueina ovat liikunnan harrastamisen, aktiivisen arjen, seuratoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen sekä liikunnan edunvalvonta. Lisää EKLU:n toiminnasta: www.eklu.fi.

Työsuhteen kesto on määräaikainen ja loppuu viimeistään 31.12.2023 (mikäli hanketukea myönnetään). Hankkeelle on myönnetty rahoitus 1.1.-31.12. 2021.

Koeaika on kaksi kuukautta.

Lisätietoja sähköpostitse sakari.pusenius@eklu.fi tai puhelimitse 0405635031 (4.1.-17.1. välisenä aikana).

Työpaikkahakemukset palkkatoiveineen on lähetettävä 17.1.2021 mennessä osoitteeseen sakari.pusenius@eklu.fi .