Mikä urheiluakatemia?

Urheiluakatemiat

Urheiluakatemia on alueellinen verkosto, johon kuuluu esimerkiksi oppilaitoksia (yläkoulut, toinen ja korkea-aste), urheiluseuroja ja asiantuntijaorganisaatioita. Urheiluakatemia mahdollistaa sen, että urheilija pystyy yhdistämään valmentautumisen ja koulunkäynnin arjessaan. Urheiluakatemioissa urheilijan tukena toimii eri alojen asiantuntijoita, joita saattavat olla esimerkiksi fysioterapeutti, fysiikkavalmentaja, ravitsemusneuvoja, lääkäri ja psyykkinen valmentaja. Urheiluakatemiatoiminta käsittää urheilijan polun vaiheet yläkoulutoiminnasta huippu-urheiluun saakka.

Urheiluakatemiatoiminnalla tarjotaan urheilusta innostuneille tavoitteellisille nuorille mahdollisuuksia saavuttaa oma potentiaalinsa. Urheiluakatemiat tarjoavat alustan, jossa on turvallista kasvaa ja kehittyä ja tavoitella myöhemmin myös huippu-urheilumenestystä. Nuorten elämäntaitojen kehittämiseen kiinnitetään huomiota niin, että nuorista kasvaa tasapainoisia aikuisia ja he saavat valmiuksia myös jatko-opintoihin ja tulevaisuuden työelämään.


Etelä-Karjalan Urheiluakatemia

Etelä-Karjalan Urheiluakatemia on koko Etelä-Karjalan maakunnan alueella toimiva oppilaitosten, urheiluseurojen ja yhteistyötahojen verkosto. Toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö, kaupunkien liikunta- ja kasvatustoimet ja  Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Urheiluakatemian keskeisin tehtävä on huippu-urheilijoiden ja huipulle tavoittelevien urheilijoiden valmennuksen tehostaminen sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen. Urheiluakatemiaan on mahdollisuus hakeutua perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijana.


Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset

Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelma johtaa, koordinoi ja kehittää koko maan kattavaa urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostoa.

Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset löytyvät täältä.