Street Workout harrastepäivä

  • ma-pe 5.9.9.2022
  • Koulullanne

EKLU ja Suomen Street Workout ry tarjoavat kouluille ja oppilaitoksille mahdollisuuden tilata Street Workout -harrastepäivän osaksi koulun harrastusviikkoa!

Välineet ”katuvoimisteluun” löytyvät monen koulun pihalta ja ne voi myös rakentaa liikuntasaliin.

SAATTE:

· Ammattimaista ja innostavaa ohjausta oppilaille ja opettajille

· Osaamista Street Workoutin toteuttamiseen koulu- ja opiskelupäivien aikana

· Street Workoutin esittelyä harrastuksena


JÄRJESTÄMME KOULULLANNE klo 9 - 15 Street Workout -harrastepäivän sisältäen

· Lajinäytöksen

· Useita lajiohjaustuokioita oppilaille

· Opeklinikan

Mahdollisuus järjestää 1-2 h introkoulutus/perehdytys opettajille miten Street Workout harjoitteita ja välineitä voi hyödyntää kaiken tasoisille oppilaille liikuntatunneilla, välitunneilla ja kerhoissa.

Harrastepäivän ohjaajina toimivat Suomen Street Workout ry:n kouluttajat

HINTA 310 €


Ilmoita kiinnostuksesta ja mahdollinen toive harrastepäivän ajankohdasta (ma-pe 5.-9.9.2022) EKLU:n ilmoittautumislomakkeen kautta 22.8. mennessä. Jos kiinnostuneita kouluja on runsaasti, voidaan valinnat tehdä jo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Harrastepäivä voidaan toteuttaa korkeintaan viidellä koululla. Olemme kiinnostuneisiin kouluihin yhteydessä viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lisätiedot lasse.heiskanen@eklu.fi

Harrastusviikko järjestetään 5.-11.9.2022. Järjestetäänkö koulussanne harrastusviikko syksyllä?

Harrastusviikon tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori löytää itselleen mieleisen harrastuksen.

Harrastusviikko linkittyy Harrastamisen Suomen malliin ja se käynnistää syksyn harrastuskauden.​

Idea harrastusviikosta lähti alun perin nuorten toiveesta saada oman paikkakunnan harrastusmahdollisuudet koululle tai sen lähistöön kokeiltavaksi. ​

Harrastusviikko järjestetään nyt neljättä kertaa.