Liikuntaleikkikoulu -ohjaajakoulutus

Koulutus järjestetään 12-13.1.2023 klo 8 -16 (kesto: 16 tuntia)

Liikuntaleikkikoulu on 2-6-vuotiaille lapsille suunnattu liikuntaharrastamisen konsepti. 

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, lasten liikunnan asiantuntijoiden suunnittelemat valmiit tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja varhaiskasvatuksessa. 

Urheiluseuroissa ja yhdistyksissä Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Varhaiskasvatuksessa Liikuntaleikkikoulu tukee varhaiskasvatusyksikön liikuntakasvatusta.


Liikuntaleikkikoulun sisältö on suunniteltu vastaamaan varhaisvuosien liikuntasuosituksia (2016). Liikuntaleikkikoulu tukee Liikkuva varhaiskasvatus- ohjelman pienten askelten toteuttamista. 

Liikuntaleikkikoulun valmiit tuntimallit kehittävät lasten perusliikuntataitoja monipuolisesti ennen varsinaisten lajitaitojen opettelua. 

Ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa.

Liikuntaleikkikoulu -ohjaajakoulutuksessa osallistuja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä Liikuntaleikkikoulun ohjaajakansion valmiine tuntimalleineen. Koulutuksen jälkeen ohjaaja voi tilata Liikuntaleikkikoulun lisämateriaaleja Olympiakomitean verkkokaupasta. 

Koulutukseen voi osallistua 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Liikuntaleikkikoulun vastuuohjaajan täytyy olla aina 18 -vuotias; nuoremmat toimivat ryhmän apuohjaajina. Koulutus on avoin kaikille.

Lisätietoja: www.liikuntaleikkikoulu.fiLIIKUNTALEIKKIKOULU OHJAAJAKOULUTUS

1. PÄIVÄ

Klo 8.00-9.30 Liikuntaleikkikoulun esittely

Klo 9.30-11.00 Liikuntaleikkikoulun tunti – demotunti

Klo 11.00-12.00 Lounas (omakustanteinen)

Klo 12.00-13.00 Liikuntaleikkikoulu teoria

Klo 13.00-14.00 Leikin kehittely – käytännönharjoitukset

tauko

Klo 14.15-15.30 Liikuntaleikkikoulu teoria

Klo 15.30- 16.00 Ohjausharjoitusten jako

Koulutuspäivän yhteenveto ja päätös

                            

2. PÄIVÄ

8.00 -10.30   Ohjausharjoitukset

10.30 -11.30   Lounas

11.30 -12.30   Liikuntaleikkikoulu teoria

tauko

12.45-15.00 Liikuntaleikkikoulu teoria

Vanhempien rooli Liikuntaleikkikoulussa                                                

Liikuntaleikkikoulu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa                                                

Monipuolisen liikunnan suunnittelu

15.00 -16.00   Koulutuksen yhteenveto ja päätös


KOULUTTAJA Heidi Mälkönen, varhaiskasvatuksen liikunnan asiantuntija, liikunnanohjaaja AMK


KOULUTUKSEN HINTA 180 €/osallistuja sis. koulutuksen ja ohjaajan kansion. 


ILMOITTAUTUMINEN 19.12.2022 mennessä ilmoittautumislomakkeella. 25 paikkaa täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan vähintään 8 osallistujalle.