Lasten motoristen taitojen havainnointi

  • to 6.5.2021 klo 12:3015:30
  • verkossa

Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat kasvattajille tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutuksessa osallistuja harjaantuu lapsen motoristen taitojen havainnoinnissa ja tiedostaa havainnoinnin merkityksen. Hän saa välineitä havainnoinnin toteuttamiseen sekä osaa havaintojen pohjalta suunnitella ja soveltaa tavoitteellista toimintaa lasten yksilöllisyys huomioiden. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena.


Kouluttaja: Elina Herttuainen, fysioterapeutti, EKLU:n kouluttaja


Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat

· Motoriset taidot ja taitojen oppimiseen vaikuttavat tekijät

· Motoristen taitojen havainnointi ja havainnoinnin työvälineet

· Motoristen taitojen oppiminen arjessa ja tukemisen keinot


Hinta 35 €, sis. sähköisen osallistujamateriaalin. Laskutetaan jälkikäteen. Järjestetään min. 8 osallistujalle.

Ilmoittautuminen 22.4. mennessä Ilmoittautumislomakkeella

Tervetuloa koulutukseen!


Lisätiedot

Lasse Heiskanen

lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä lasse.heiskanen@eklu.fi

puh. 0405001849