VOK1 Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet ja Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä

Lasten ja nuorten ohjaajien koulutukset:

Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet 3h 

Koulutus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa keskitytään perusliikuntataitojen merkitykseen lasten ja nuorten harjoittelussa. Niitä peilataan lasten ja nuorten kokonaisliikunnan suosituksiin ja ohjattujen harjoituksien toteuttamiseen. 

Toisessa osiossa tutustutaan lapsilähtöiseen kokonaisvaltaiseen valmennukseen ja yhdessä muiden kanssa pohditaan niiden toteuttamista käytännön harjoituksessa. Koulutuksen jälkeen tavoitteena on saada kokonaiskuva lasten ja nuorten liikkumisen ja liikunnan edellytyksistä sekä malli, jonka avulla kokonaisvaltaista valmennusta voi tarkastella lapsilähtöisessä valmennuskulttuurissa.


Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä 3h

Koulutuksessa tutustutaan lasten liikunnan periaatteisiin ja niihin tekijöihin, joiden vuoksi lapset ovat mukana urheilussa. Koulutuksessa tutustutaan elementteihin, joilla voidaan lisätä laatua ohjatussa harjoituksessa. Itsemääräämisteorian kautta saat vinkkejä siihen, miten lasten sitoutumista ja hyviä kokemuksia liikkumiseen voi tukea. Yhdessä muiden kanssa ideoidaan käytännön valmennustyötä lapsilähtöisessä ympäristössä. Käytännön harjoituksessa saat vinkkejä ja ideoita monipuolisiin harjoitteisiin toteutettavaksi lasten kanssa.

Kouluttaja: Eeva Multisilta

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana koulutus on maksuton. Ensisijaisesti OKM:n kesätyöseteleillä työllistettäville nuorille, loput paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksessa on 20 paikkaa.

Ilmoittautuminen 30.5. mennessä https://www.eklu.fi/palvelut/ilmoittautumislomake/ 
Voit osallistua yhteen tai molempiin koulutusosioihin, koulutuksiin ilmoittaudutaan erikseen.

LASTEN JA NUORTEN VALMENTAJIEN KOULUTUKSET KEVÄT 2023

6.6. klo 9-12 Imatra, Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet ilm. 30.5. mennessä

6.6. klo 13-16 Imatra, Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä ilm. 30.5. mennessä

7.6. klo 9-12 Lappeenranta, Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu ilm. 30.5. mennessä

7.6. klo 13-16 Lappeenranta, Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä ilm. 30.5. mennessä

VOK1 koulutukset on suunnattu aloitteleville ohjaajille ja valmentajille sekä jo valmentajana toimiville osaamisen täydentämiseen.

Uudistetut koulutukset pohjautuvat

  • viimeisimpään tutkimustietoon
  • suomalaisen valmennusosaamisen malliin.

Kokonaisuus on rakennettu siten, että sen käymällä ohjaaja saa kokonaisvaltaisesti tiedot ja taidot laadukkaaseen lasten tai aikuisten ohjaamiseen. 

Koulutuksissa yhdistetään teoriaa ja käytännönharjoituksia. Jokaiseen koulutukseen kuuluu pieni ennakko- ja oppimistehtävä.

Voit käydä koko koulutuskokonaisuuden tämän kevään aikana tai valita yksittäisiä koulutuksia.