EKLU:n syyskokous

Tarjoilun järjestämiseksi pyydämme jäsenjärjestöjä ilmoittamaan  27.11. mennessä edustajansa kokoukseen alla olevalla lomakkeella. Esityslistan alla ovat myös valtakirja ja toimintasuunnitelma.

Hannu Myllärinen, puheenjohtaja

Sakari Pusenius, aluejohtaja, 0405635031

E S I T Y S L I S T A

Ennen varsinaista kokousta Lappeenrannan uusi elinvoimajohtaja Ding Ma pitää puheenvuoron urheiluseurojen merkityksestä seutukunnan elinvoimaisuudelle.


1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Hannu Myllärinen


2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi valtakirjojen tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.


3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN


4. EDUSTETTUINA OLEVAT EKLU:n JÄSENET, ÄÄNIMÄÄRÄT JA KOKOUKSEN LAILLISUUS


5. EKLU:n TOIMINTASUUNNITELMA v. 2023

Hallitus esittää, että EKLU:n varsinaisen toiminnan painopisteitä ovat:

- elinvoimainen seuratoiminta

- työllistäminen seuroissa
- harrasteliikunnan kehittäminen
- aktiivinen arki
- tavoitteellinen urheilu
- vaikuttamistyö sekä liikunnan ja urheilun edunvalvonta


6. EKLU:n TALOUSSUUNNITELMA v. 2023

Esityksenä että seuroilta perittävä jäsenmaksu pidetään ennallaan (50 euroa). Suunnitelman kokonaisliikevaihto on 895 000 euroa.


7. HALLITUKSEN HENKILÖVALINNAT

Sääntöjen (7 §) mukaan hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi hallituksen jäsentä.

TODETAAN:

· hallituksessa jatkavat v. 2023: varapuheenjohtaja Kari Schemeikka (SJL, Kymi-Saimaa), Sami Behm (Lappeen Riento), Jaana Vehkamaa (Simpeleen Urheilijat) ja Joel Soininen (Etelä-Karjalan Soikiopallo ry)

· erovuorossa olevista eivät ole käytettävissä: varapj. Hanna Pulkkinen (ILSE), Mika Tonder (SK Vuoksi), Karoliina Ahtiainen (Joutsenon Kullervo)

· erovuorossa olevista ovat käytettävissä: puheenjohtaja Hannu Myllärinen (Joutsenon Kullervo) ja Niina Seppälä (SaiPa SB)

VALITAAN EKLU:lle PUHEENJOHTAJA v. 2023-2024
VALITAAN EKLU:LLE VARAPUHEENJOHTAJA v. 2023-2024
VALITAAN EKLU:lle KOLME HALLITUKSEN JÄSENTÄ v. 2023-2024:


8. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA v. 2023 

- Varsinainen henkilö, nykyinen: Tilintarkastaja Sami Kurri HTM. 

- Varahenkilö: Tilintarkastaja Virve Juntunen HTM 


9. AJANKOHTAISET TIEDOTUSASIAT 

- Jäsenjärjestöjen ajankohtaiset 


10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Osallistun EKLU:n syyskokoukseen 29.11.2022

Ilmoittautumiset su 27.11. mennessä

EKLU:n tietosuojaseloste⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Olen lukenut tietosuojaselosteen ja hyväksyn tietojeni tallentamisen EKLU:n rekisteriin. *

Tällä lomakkeella kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan ko. ilmoittautumiseen liittyvässä viestimisessä.