EKLU:n syyskokous

  • to 3.12.2020 klo 1819:30
  • verkossa Zoom

ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry:n SYYSKOKOUS

Aika torstaina 3.12.2020 klo 18.00 alkaen.

HUOM! Kokous pidetään ainoastaan etänä!

Pyydämme jäsenjärjestöjä ilmoittamaan to 3.12. klo 12 mennessä edustajansa kokoukseen. Ilmoittautumislomake esityslistan alapuolella tällä sivulla. Lähetämme osallistujille osallistumislinkin Zoomiin kokouspäivänä. Valtakirjat täytyy olla toimitettu ennakkoon sähköpostilla ulla.pakarinen@eklu.fi.

HUOM! Mahdollisissa äänestyksissä sama henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenjärjestöä (EKLU:n sääntöjen 5 §).

Tervetuloa kokoukseen päättämään yhteisistä asioista!

Hannu Myllärinen, puheenjohtaja
Sakari Pusenius,  aluejohtaja, p. 040 563 5031

E S I T Y S L I S T A


1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Hannu Myllärinen


2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi valtakirjojen tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4. EDUSTETTUINA OLEVAT EKLU:n JÄSENET, ÄÄNIMÄÄRÄT JA KOKOUKSEN LAILLISUUS

5. EKLU:n TOIMINTASUUNNITELMA v. 2021

EKLU:n hallituksen ehdotus on nähtävissä kotisivuilla (tiedosto esityslistan alapuolella) ja se jaetaan kokouksessa. Hallitus esittää, että EKLU:n varsinaisen toiminnan painopisteitä ovat:

- elinvoimainen seuratoiminta
- harrasteliikunnan kehittäminen
- aktiivinen arki
- tavoitteellinen urheilu
- liikunnan ja urheilun edunvalvonta.


6. EKLU:n TALOUSSUUNNITELMA v. 2021

EKLU:n hallituksen ehdotus on nähtävissä nettisivuilla (tiedosto esityslistan alapuolella), joka sisältää mm. seuroilta perittävän jäsenmaksun pitämisen ennallaan (50 euroa). Suunnitelman kokonaisliikevaihto on 466 000 euroa.

7. HALLITUKSEN HENKILÖVALINNAT

Sääntöjen (7 §) mukaan hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi hallituksen jäsentä.

TODETAAN:

· hallituksessa jatkavat v. 2021: varapj Kari Schemeikka (SJL, Kymi-Saimaa), Suvi-Tuuli Skyttä (Wuoksen Agilityurheilijat ry), Jaana Vehkamaa (Simpeleen Urheilijat ry) ja Sami Behm (Lappeen Riento ry)

· erovuorossa olevista eivät ole käytettävissä: varapuheenjohtaja Tiina Ihalainen (Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry), Teppo Viitikko (ent. SPL, Kaakkois-Suomen piiri) ja Anu Pohjamo (SK-Vuoksi ry)

· erovuorossa olevista ovat käytettävissä: puheenjohtaja Hannu Myllärinen (Joutsenon Kullervo ry) ja Hanna Pulkkinen (ILSE ry) EKLU:n ehdollepanotoimikunta pyysi jäsenjärjestöjä tekemään esityksiä hallituksen jäseniksi. Jäsenjärjestöiltä tuli neljä ehdotusta hallituksen jäseniksi: Jukka Turkia (Ylämaan Pyrkijät ry, Etelä-Karjalan yleisurheilu ry) Karoliina Ahtiainen (Joutsenon Kullervo ry) Mika Tonder (Sk-Vuoksi ry) Niina Seppälä (SaiPa Salibandy ry)

EKLU:n ehdollepanotoimikunta esittää: VALITAAN EKLU:lle PUHEENJOHTAJA v. 2021-2022: erovuorossa oleva Hannu Myllärinen ilmoitti, että on käytettävissä. Esitetään että Hannu Myllärinen valitaan puheenjohtajaksi.

VALITAAN EKLU:lle VARAPUHEENJOHTAJA v. 2021-2022: esitetään että Karoliina Ahtiainen valitaan varapuheenjohtajaksi v. 2021-2022.


VALITAAN EKLU:lle KOLME HALLITUKSEN JÄSENTÄ v. 2021-2022: esitetään että kolme neljästä alla listatusta henkilöstä valitaan EKLU:n hallitukseen:

Jukka Turkia 
Mika Tonder 
Niina Seppälä 
Hanna Pulkkinen 
HUOM! KOKOUKSESSA JÄSENJÄRJESTÖILLÄ ON MAHDOLLISUUS TEHDÄ LISÄÄ EHDOTUKSIA. 


8. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA v. 2021 

- Varsinainen henkilö, nykyinen: Tilintarkastaja Sami Kurri HTM. 

- Varahenkilö: Tilintarkastaja Virve Juntunen HTM 

9. AJANKOHTAISET TIEDOTUSASIAT 

- Jäsenjärjestöjen ajankohtaiset 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENSeuramme edustajat EKLU:n syyskokoukseen 3.12.2020

Ilmoittautumiset to 3.12. klo 12 mennessä

Lähetämme osallistumislinkin sähköpostiin kokouspäivänä.

Valtakirjat 3.12.  klo 12 mennessä sähköpostilla ulla.pakarinen@eklu.fi.