Yhteissuunnittelutyöpaja 8.9.2020

Aika: ti 8.9.2020 klo 12–16

Paikka: Jaakkiman opisto, Ruokolahti

Yhteissuunnittelutyöpaja järjestetään osana EKLU:n elintapaneuvonnan palvelupolku -hanketta sekä fysioterapeutti ja yamk-opiskelija Elisa Kallion opinnäytetyötä. Elisan opinnäytetyön aihe on palvelupolkuehdotus lasta odottavien perheiden sekä alle kouluikäisten lasten perheiden elintapaohjauksesta. Palvelupolkuehdotukset suunnitellaan yhteissuunnittelutyöpajassa Parikkalan, Ruokolahden ja Rautjärven kuntien alueelle kuntien tarpeiden mukaan. Opinnäytetyöprosessi toteutetaan palvelumuotoilun keinoin, jonka lähtökohtana on kehittää palveluita asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöisyys toteutuu yhteissuunnittelutyöpajassa kehittämällä palveluita kyselytutkimuksen vastauksia hyödyntämällä.

Yhteissuunnittelutyöpajaan osallistuvat:

· Varhaiskasvatuksen, neuvolan ja liikuntatoimen työntekijät.

· Myös muut alle kouluikäisten lasten perheiden sekä lasta odottavien perheiden kanssa työskentelevät.


Sisältö:

1. Yhteissuunnittelutyöpajaan osallistuvien lyhyt esittäytyminen

2. Yhteissuunnittelutyöpajan tavoite ja tarkoitus

3. Kirjallinen suostumus yamk-opinnäytetyöhön osallistumisesta

4. Kyselytutkimuksen keskeiset tulokset perheiden visualisoinnin kautta

5. Brainstorm-työkalun esittely ja jakautuminen kunnittain pienryhmiin

6. Ideointia brainstorm-työkalun avulla

7. Palvelupolkuehdotuksien mallinnus Canva-pohjalle

8. Palvelupolkuehdotuksien esittäminen

9. Loppukeskustelu ja jatkotoimenpiteet

10. Kirjallinen loppupalaute yhteissuunnittelutyöpajastaIlmoittautuminen lomakkeella 31.8. mennessä