Liikuntaneuvonta

EKLU edistää maakunnan hyvinvointia kahdella Leader-rahoitteisella hankkeella


7.3.2019 Mikko Ikävalko, terveysliikunnan kehittäjä

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu yhdessä kuntien ja EKSOTE kanssa ovat luoneet liikuntaneuvonnan järjestelmän maakunnan maaseutualueelle. Kahden leader rahoitteisen hankkeen turvin olemme pystyneet auttamaan pienempiä kuntia mukaan prosessinomaiseen liikuntaneuvontaan. Uuden toimintamallin synnyttäminen ei käynyt itsestään vaan suunnitelmat piti hyväksyttää EKSOTEn lisäksi seitsemässä kunnassa kussakin erikseen. Kunnat ovat erilaisia ja siksi yhtenäisen toimintamallin juurruttaminen ei ole ollut läpihuutojuttu. Toisaalta on tärkeää, että meillä on maakuntamalli, johon mm. EKSOTEsta on helpompi ohjata asiakkaita palveluiden piiriin.

Liikuntaneuvonnan mallia haettiin Lappeenrannasta, jossa asiassa ollaan jo valtakunnan mittapuun mukaan pitkällä. Suoraan mallia ei kuitenkaan kopioida pienempiin kuntiin, koska kuntien asiakasvolyymi ja toimintaresurssit poikkeat suuresti Lappeenrannan vastaavasta. Hankkeen turvin on saatu kunnat mukaan, sillä yhden ihmisen työpanos on jaettu mallissa kolmen organisaation kesken neljälle henkilölle. Toimintamalli tuo fysioterapeutin ja liikunnanohjaajan työn lähelle toisiaan. Näin voidaan hyödyntää ammattiosaamista monipuolisemmin ja asiakas saa laadukasta elintapaohjausta.

EKLU on hankkeen hallinnoijana toimijoita kokoon kasaava osapuoli mutta kuntotestausvastuu on jäänyt hankkeessa myös EKLUlaisten käsiin. Aluejärjestön rooli on keskeinen, mutta ei liian suuri, sillä toiminta täytyy jatkua myös hankkeen päätyttyä. Testausosaamista löytyy varmasti kunnista ja EKSOTElta jolloin toiminta ei jäädy hankkeen päätyttyä siihen, että EKLU testit eivät ole enää osana liikuntaneuvonnan sisältöä. Toisaalta liikuntaneuvonnan ydin on muualla kuin testauksissa ja testit ovat ulkoisena palveluna ostettavissa myös jälkikäteenkin.

Liikuntaneuvonta on päivän sana. Liikuntaneuvonta kattaa maakuntamme kaikki kunnat ja esiintyy palveluna myös useimmissa oppilaitoksissamme. Liikuntaneuvonta kuten kaikki muukin toiminta tarvitsee tien näyttäjiä ja vastuunkantajia. Vuosi 2019 tulee olemaan tässä asiassa merkittävässä roolissa. Näillä näkymin tuotetut liikuntaneuvonnan sisällöt tulevat integroitumaan osaksi EKSOTE elintapaneuvontapalveluita.

Liikuntaneuvonta on tullut jäädäkseen. Toinen kysymys on tietenkin, pysyykö toiminta nykyisellään kunnissa ja EKSOTE toiminnoissa? Näyttäisi siltä, että kynnys osallistua liikuntaneuvontaan tulee madaltumaan entisestään. Myös toiminnan jatkopolkua pohditaan joka kunnassa kuumeisesti. Tässä on varmasti paikka ns. kolmannen sektorin toimijoille, sillä pienten kuntien ollessa kyseessä ei voida olettaa, että työpanos kasvaa, mutta henkilöstöresurssit eivät. Väestön ikääntyessä seurojen tuleekin ottaa härkää sarvista ja miettiä toiminnan tulevaisuutta uudessa valossa. Asiaa on lähdetty ratkaisemaan mm. sillä että maaseutualueen toimijoille on EKLUn puolelta tarjottu ns. lajikoulupakettia, jossa EKLU auttaa seuroja käynnistämään matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Seurat hyötyvät toimintamuodosta uusien jäsenten, toimijoiden ja tietenkin toiminnan myöstä myös taloudellisessa mielessä.

Ajat siis ovat muuttuneet, muuttumassa ja muuttuvat edelleen. Liikuntaväen täytyy pitää silmät ja korvat herkkänä alati uusiutuvissa tilanteissa. Liikuntaneuvonta toimenpiteenä ei pitäisi ainakaan olla jarru tai rasite, pikemminkin päinvastoin. Ideahan perustuu siihen, että terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat henkilöt saadaan elintapaohjauksen pariin, jonka pitäisi ainakin teoriassa vähentää EKSOTE työn taakkaa. Toiminnan kääntöpuolena on tietenkin se, että sitoutuvatko liikunta- tai elintapaohjaukseen osallistuneet elämäntapamuutokseen myös seitsemän kerran intervention jälkeen?

Perinteinen ryhmäliikuntatoiminta jatkuvuudellaan on ollut varmasti useamman kuntoilijan paras henkivakuutus, sillä viikoittainen, säännöllinen liikuntahan edistää terveyttä. Usein vain tahtoo käydä niin että liikuntaryhmiä on tietty määrä ja niihin pääsevät mukaan vain tietty määrä ihmisiä. Valitettavaa myös on, että ryhmät eivät juurikaan uusiudu. Ehkäpä liikuntaneuvonnan tulokulma avartaa ajatteluamme ja lisää toiminnan vaikuttavuutta laajempaa väestönosaa koskien, sekä rohkaisee uudistamaan liikuntapalveluita kaikilla osa-alueilla.