Seurojen digikyselyn tulokset

14.4.2022

Seurojen digitaidot -kyselyyn vastasi 112 seuratoiminnassa mukana olevaa toimijaa 52 seurasta. Kyselyssä nousi esiin seurojen halu kehittää mm. jäsenhankintaa, markkinointiviestintää ja seuran omaa brändiä. 

Linkki kyselyn tuloksiin